შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ელექტრონული ჟურნალი "SJANI"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის
"სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(და სხვა)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/


ჩვენი ფეისბუკის გვერდი

ლიტერატურის ინსტიტუტი ქართულ მედიაში

პრესა ლიტერატურის ინსტიტუტზე 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი წარმოადგენს ქართული ლიტერატურისა და ლიტერატურისმცოდნეობითი პრობლემების
კვლევის ცენტრს საქართველოში 
 . . . >>


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა  . . . >>


ყურადღება!

ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალის
LITINFO -
სთვის
სტატიების მიღების ვადა
გრძელდება
2019 წლის 1 მარტამდე


    
საერთაშორისო კონფერენციები, სომპოზიუმები, სესიები  . . . >>
ლოკალური კონფერენციები, სომპოზიუმები,
სესიები  
. . . >>

სამეცნიერო პროექტები  . . . >>


ძვირფასო კოლეგებო,

გაცნობებთ, რომ ლიტერატურის თეორიისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სამეცნიერო ჟურნალი „სჯანი“ (რედაქტორი - პროფესორი ირმა რატიანი), რომელიც 2017 წლიდან გაერთიანებულია ERICH  PLUS-ის საერთაშორისო ბაზაში, 2018 წლის ოქტომბერში მიღებულ იქნა
EBSCO
-ს საერთაშორისო ბაზაში
.

ვულოცავთ ქართულ აკადემიურ გამოცემას ამ მორიგ წარმატებას!
 

 

 


 
Web Instituteont>
Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE