შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ელექტრონული ჟურნალი "SJANI"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის
"სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(და სხვ.)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/


ჩვენი ფეისბუკის გვერდი

ლიტერატურის ინსტიტუტი ქართულ მედიაში

პრესა ლიტერატურის ინსტიტუტზე

ქართული ლიტერატურის ინტერნეტ-ლექციები 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი წარმოადგენს ქართული ლიტერატურისა და ლიტერატურისმცოდნეობითი პრობლემების
კვლევის ცენტრს საქართველოში 
 . . . >>


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა  . . . >>


ყურადღება!

ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალის
LITINFO -
სთვის
სტატიების მიღების ვადა
გრძელდება
2019 წლის 1 მარტამდე

ყურადღება!

იწყება მასალის მიღება ლიტერატურის თეორიისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის
საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის

„სჯანი“ ახალი ნომრისათვის.
 მასალის ჩაბარების ბოლო ვადაა
2019 წლის 20 აპრილი.

სავალდებულოა დაცული იქნას
„სჯანის“ ციტირების სტილი“.მასალები შეგიძლიათ გადმოაგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე:
litinstituti@yahoo.com
(ქალბატონ მირანდა ტყეშელაშვილისათვის)
    
საერთაშორისო კონფერენციები, სომპოზიუმები, სესიები  . . . >>
ლოკალური კონფერენციები, სომპოზიუმები,
სესიები  
. . . >>


გიწვევთ
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმში

"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები"  

მონაწილეობის მისაღებად

სიმპოზიუმის თემაა:
"XX საუკუნის 80-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები
და ლიტერატურული დისკურსი
"


გერმანულმა გამომცემლობამ  
  „Scholar's Press“-მა
ინგლისურ ენაზე გამოსცა

შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ

მომზადებული სამეცნიერო კრებული

 


 

 

 


 
Web Instituteont>
Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE