შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ელექტრონული ჟურნალი "SJANI"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის
"სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(და სხვა)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/


ჩვენი ფეისბუკის გვერდი

ლიტერატურის ინსტიტუტი ქართულ მედიაში

პრესა ლიტერატურის ინსტიტუტზე 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი წარმოადგენს ქართული ლიტერატურისა და ლიტერატურისმცოდნეობითი პრობლემების
კვლევის ცენტრს საქართველოში 
 . . . >>


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა  . . . >>


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორს,
ირმა რატიანს

2018 წლის 15 ნოემბერს მიენიჭა
 აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის
 საპატიო დოქტორის წოდება

    
საერთაშორისო კონფერენციები, სომპოზიუმები, სესიები  . . . >>
ლოკალური კონფერენციები, სომპოზიუმები,
სესიები  
. . . >>

სამეცნიერო პროექტები  . . . >>


ყურადღება!

ცხადდება სტატიების მიღება ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალის
LITINFO -
სთვის
ერილების მიღების ბოლო ვადაა
2018 წლის 21 დეკემბერი

ოთხშაბათს, 5 დეკემბერს, 14 საათზე
ინსტიტუტში შედგება წიგნის
"კავკასიის ფრანგული დღიური"
პრეზენტაცია
წიგნი გამოიცა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის
- "ფრანგები საქართველოში და ფრანგული ლიტერატურის რეფლექსია მე-17-მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ კულტურულ სივრცეში" -
ფარგლებში


 

 

 


 
Web Instituteont>
Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE