შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

არქივი

*

ახლო წარსული


2000–2004 წლებში

ინსტიტუტში პერიოდულად გამოდიოდა "ლიტერატურული ძიებანის" დამატება

 ჟურნალი

კრიტერიუმი (“Criterion”)

(ლიტერატურის თეორია, ისტორია, კრიტიკა, ბიბლიოგრაფია)
"ლიტერატურული ძიებანის" პერიოდული დამატება

კრიტერიუმის მიზანია ქართული კრიტიკული აზრის მეთოდოლოგიური პრინციპების თვისებრივი განახლება, ახალი კრიტერიუმების შემუშავება, ინტერდისციპლინარულ კვლევათა სფეროში ჩართვა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგებში მიმდინარე პროცესების გაშუქება, ქართული კულტურის გადარჩენა-განვითარება და ევროპული რადიუსით ხელახალი გააზრებული გამართვა, ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ცნობიერების ჩამოყალიბისათვის ხელის შეწყობა, მწერლობის აქტუალურ საკითხებზე დროული რეაგირება და მკლევართა შორის მეცნიერული კავშირების განმტკიცება.

რედაქტორები:
გურამ ბენაშვილი
ირაკლი კენჭოშვილი

პასუხისმგებელი მდივანი:
გურამ ჭოხონელიძე

სარედაქციო საბჭო:
ედიტ ბილერბეკი, ნინო თოხაძე, გიორგი კანკავა, გოჩა კუჭუხიძე, გაგა ლომიძე, რეზო მირიანაშვილი, ირინე მოდებაძე, მირანდა ტყეშელაშვილი, თამარ ციციშვილი.

გამოცემები:

2000 - № 1;
2001 - № 2; № 3; № 4;
2002 - № 5; № 6; № 7;
2003 - № 8; № 9;
2004 - №10; №11-12; №13;

 კრებულის გამოცემა დროებით შეჩერებულია.

********************************************

სხვადასხვა წლებში ინსტიტუტმა შემდეგი თემატური გამოცემები განახორციელა:

 1. ნიკოლოზ ბარათაშვილი

 2. დავით გურამიშვილი - 300

 3. კონსტანტინე გამსახურდია

 4. "სული - მარად საქართველოზე მაფიქრალი"

 5. "მადლით შეზავებული სიტყვა ქართული"

 6. თეთრ სიამაყეს აქანდაკებ შენი დიდებით

 7. გოეთე. მგზავრის ღამეული სიმღერა. GOETHE. 'Wand' rers Nachtlied"

 8. რუსთველოლოგიური ლიტერატურა (2), 1957-1965 წწ. ანოტ. ბიბლიოგრაფია

 9. გიორგი ციციშვილი 80

 10. ხანძთა - სულიერად მშობელი ქართველთა

 11. გოეთე - 250

 12. ალექსანდრე ბარამიძე - 100

 13. ლიტერატურული მედიტაციების სამყაროში

 14. გიორგი ლეონიძე - 100

 15. საქართველო-ისრაელი - 2600

 16. აბუსერისძე ტბელი - 800

 17. კორნელი კეკელიძე - 120

 

2006–2012 წლებში

ინსტიტუტში მუშაობდნენ

 

დავით აბულაძე

ელგუჯა დადუნაშვილი

ლეილა თეთრუაშვილი

გიორგი კანკავა

რუსუდან კუსრაშვილი

სოსო მახარაშვილი

ციური მღებრიშვილი

სოსო სიგუა

ზვიად ტყეშელაშვილი

ასმათ ჯიქია

რევაზ სირაძე

ნინო ჩაკუნაშვილი

დავით წერედიანი

თამარ ლომიძე

მალხაზ ხარბედია

მარიამ ნებიერიძე

 

 

 

 

Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE