შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  


რქივი

*

2008 წელი


გილოცავთ!

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
აკადემიური საბჭოს დადგენილებით
(
N 40),
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტს
მიენიჭა
2007 წლის საუკეთესო სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების
წოდება
ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების დარგში.

*

ინსტიტუტი 2008 წელს მუშაობდა შემდეგ ჯგუფურ და ინდივიდუალურ სამეცნიერო პროექტებზე

 1. ზიარი ზნეობრივი ასპექტები ქართულ მწერლობასა და ზეპირსიტყვიერებაში

 2. ფოლკლორის არქივში დაცულ ხელნაწერთა აღწერილობა

 3. `ვეფხისტყაოსანი~ და თანამედროვე კომპარატივისტიკის საკითხები

 4. გიორგი მთაწმიდლის ცხოვრება და მოღვაწეობა

 5. ლიტერატურულ სიმბოლოთა ინტერტექსტუალური რეტროსპექცია

 6. სოლარული კულტი საქართველოში და მისი ასახვა ანტიკურ სამყაროში

 7. მხატვრულ-რეალისტური სახეები და სიმბოლიკა IV-X საუკუნეების ქართულ ნარატივში _ XX საუკუნის ქართველი სიმბოლისტები (შედარებითი ანალიზი)

 8. ძველი ქართული სალიტერატურო ძეგლების საღვთისმეტყველო-თეოლოგიური
  ტერ
  მინოლოგიის სტრუქტურული თავისებურებანი

 9. ხალხური პროზის მრავალტომეული

 10. ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა აკადემიური გამოცემის (ოცტომეული) XVI-XX ტომების გამოსაცემად მომზადება

 11. ილია ჭავჭავაძე და ქართული თეატრი

 12. დასავლეთ ევროპული ლიტერატურა ქართულ სალიტერატურო კრიტიკაში (ქრესტომათიის მომზადება, ბიბლიოგრაფიის მონაცემთა ბაზის შექმნა)

 13. გრიგოლ რობაქიძის გერმანულენოვანი ესეისტიკის მითოლოგიური, რელიგიური და ფილოსოფიური ასპექტები

 14. გალაკტიონ ტაბიძის ადრეული ლირიკა (1908-1914 წ.წ.)

 15. პოსტსაბჭოთა ქართული  სალიტერატურო კრიტიკის ანთოლოგია

 16. XX საუკუნის ლიტერატურათმცოდნეობის ქრესტომათია

 17. თანამედროვე ქართული ლიტერატურული ნარატივი (2008_2009 წ.წ.)

 18. "სარეკლამო ჟურნალისტიკის შემოქმედებითი ასპექტები"

*

მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

მონაწილეთა საყურადღებოდ!

განაცხადის გვერდი

სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტი

შესარჩევი კომისიის მიერ დადგენილი მონაწილეთა სია

სიმპოზიუმის პროგრამა

სიმპოზიუმის ფოტოგალერეა

სიმპოზიუმის ანგარიში

*

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ მირანდა ტყეშელაშვილს

ტელეფონი: (99532) 982 676; ფაქსი: 995 300; ელექტრონული ფოსტა: litinst@litinstituti.ge

ინსტიტუტის დირექცია და საორგანიზაციო კომიტეტი მადლობას გიხდით თანამშრომლობისათვის

სიმპოზიუმის ფარგლებში ჩატარდა
თემატური სამეცნიერო  კონფერენცია

"სულხან-საბა ორბელიანი და ქართული ევროპეიზმი. ლიტერატურა, კულტურა, ცნობიერება"
 
განაცხადის გვერდი

საორგანიზაციო კომიტეტი

შესარჩევი კომისიის მიერ დადგენილი მონაწილეთა სია

პროგრამა

ანგარიში

*

ყურადღება !

იწყება მასალის მიღება ინგლისურენოვანი ელექტრონული ჟურნალის"LITINFO" –ს მორიგი  ნომრისთვის.
მასალის მიღების ბოლო ვადაა 2009 წლის 30 მარტი.

*

დაიბეჭდა

ოველწლიური ლიტერატურულ-თეორიული სამეცნიერო ჟურნალის

"სჯანი"
IX ნომერი

*

დაიბეჭდა  მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის
"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები"
თეზისები

*

დაიბეჭდა თემატური სამეცნიერო კონფერენციის

"სულხან–საბა ორბელიანი და ქართული ევროპეიზმი.
ლიტერატურა, კულტურა, ცნობიერება
(საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში)"

თეზისები 

*

24 დეკემბერს
ინსტიტუტის სააქტო დარბაზში, მიმდინარე საგრანტო პროექტის
– "ანტისაბჭოური ხალხური სიტყვიერების" ფარგლებში ჩატარდა სამუშაო კონფერენცია.
 
*

17 დეკემბერს
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში მოეწყ

ელენ რიშარ–ფავრის
წიგნის "მავანთა ამბები" პრეზენტაცია

*

16 დეკემბერს,
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში ჩატარდა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი
"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები".
 

*

3 დეკემბერს
ჩატარდა ინსტიტუტის მეცნიერ–თანამშრომელთა საერთო კრება

*

29 ნოემბერს
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სა
ხელმწიფო უნივერსიტეტში
ჩატარდა
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, არნოლდ ჩიქობავას ქართული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის და შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ ერთობლივად ორგანიზებული ანა კალანდაძის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია.
იმავე დღეს, ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტს შორის.

*

26 ნოემბერს,
შოთა
რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში მოეწყო დისკუსია თემაზე:
ქართული ლიტერატურის სწავლება სკოლაში (მე-9 კლასის სახელმძღვანელოები)
 

*

სიახლე!

სასწავლო–პრაქტიკული ტრენინგ–პროგრამა
"სამეცნიერო წერა"

*

19 ნოემბერს,
ლიტერატურათმცოდნეობის მუდმივმოქმედი სემინარის ფარგლებში ნესტან რატიანმა წაიკითხა მოხსენება – "სოლარული კულტის რეკონსტრუქციისათვის და ერთი ოჯახის ისტორია (ბერძნული წყაროების მიხედვით)"

*

12 ნოემბერს,
ჩატარდა შალვა ნუცუბიძის 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია

*

4 ნოემბერს,
ირინა ემელიანოვამ წაიკითხა მოხსენება "პასტერნაკი საქართველოში"     

*

29 ოქტომბერს
მიმდინარე საგრანტო პროექტის
- "ლიტერატურათმცოდნეობითი დისკურსი. თანამედროვე კვლევები"- ფარგლრბში ჩატარდა სამუშაო კონფერენცია

*

22 ოქტომბერს
მუდმივმოქმედი ლიტერატურათმცოდნეობითი სემინარის ფარგლებში  თამაზ ვასაძე წაიკითხა მოხსენება "ვაჟა–ფშაველა"

*

18 ოქტომბერს
ინსტიტუტის საქველმოქმედო აქცია დაზარალებულ რეგიონის პედაგოგებისათვის

*

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის
 მეცნიერ-თანამშრომელთა მიმართვა

*

The address of Shota Rusatveli Institute of Georgian Literature

*

Обращение
 научных сотрудников Института грузинской литературы им. Шота Руставели

*

Письмо из Санкт-Петербурга

Ответ коллегам из Санкт-Петербурга

*

 დაიბეჭდა

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის

"ილია ჭავჭავაძე და მისი ეპოქა" მასალები

*

ყურადღება!

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს კონკურსს შემდეგი თანამდებობის დასაკავებლად:

გალაკტიონოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, ერთი საშტატო ერთეული,

(სახელფასო ანაზღაურება - თვეში 200 ლარი);

საბუთების მიღება 10 ივნისიდან 10 ივლისის ჩათვლით შაბათ-კვირის გარდა, 10-დან 17 საათამდე;
მისამართ
:
მერაბ კოსტავას ქუჩა, #5, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ:
www.litinstituti.ge
e-mail: litinst@litinstituti.ge
ფაქსი: (99532) 99-53-00
ტელ: 99-53-00; 98-26-76

პასუხისმგებელი პირი დირექტორის თანაშემწე მირანდა ტყეშელაშვილი

*

დაიბეჭდა

  "ლიტერატურის თეორიის"
 
ახალი სახელმძღვანელო!

*

2008 წლის 2 ისს

საინსტიტუტო მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარის ფარგლებში

ეკა ჩიკვაიძემ წაიკითხა მოხსენება "ნიკოლოზ გულაბერისძის "სვეტიცხოვლის საკითხავი" და "წმინდა ნინოს ცხოვრება"

*

2008 წლის 18–19 ივნისს  შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში გაიმართა ფოლკლორისტთა 46–ე სამეცნიერო კონფერენცია

*

2008 წლის 11-12 ივნისს

ჩატარდა ყოველწლიური სამეცნიერო-საანგარიშო სესია "ლიტერატურათმცოდნეობა2007"

*

2008 წლის 4 ივნისს

გაიმართა "ლიტერატურული ძიებანი"–ს  27–28–ე ნომრების პრეზენტაცია

*

 

2008 წლის 28 მაისს  შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში ჩატარდა
ანა კალანდაძისადმი მიძღვნილი ლექსმცოდნეთა მე–2 სამეცნიერო სესია

 

*

2008 წლის 14 მაისს

საინსტიტუტო მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარის ფარგლებში

ელგუჯა დადუნაშვილმა წაიკითხა მოხსენება "მეცხრე ოთახში გამომწყვდეული ანტაგონისტის ვინაობისთვის"

*

2008 წლის 7 მაისს

საინსტიტუტო მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარის ფარგლებში

მარიამ კარბელაშვილმა წაიკითხა მოხსენება "ვეფხისტყაოსნის ჟანრის პრობლემისათვის"

 *

200 წლის 7 მაისს, ინსტიტუტის დირექტორმა, შოთა რუსთაველის სტიპენდიანტმა, პროფესორმა ირმა რატიანმა წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე –”ლიტერატურის თეორია. თანამედროვე კვლევები”

*

2008 წლის 30 აპრილს ჩატარდა
კორნელი კეკელიძისადმი მიძღვნილი ყოველწლიური სამეცნიერო სესია

*

2008 წლის 23 აპრილს

პროექტ "ავტორის ხმის" ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა ამერიკელ ფილოსოფოსთან და ლიტერატურათმცოდნესთან ვერჯილ ნემოიანუსთან _ დიალოგის ფორმატი

*

2008 წლის 16 აპრილ

პროექტ "ავტორის ხმის" ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა ცნობილ მეცნიერთან და მთარგმნელთან მანანა გიგინეიშვილთან

*

  ყურადღება !

იწყება მასალის მიღება ინგლისურენოვანი ელექტრონული ჟურნალის"LITINFO" –ს II ნომრისთვის.
მასალის მიღების ბოლო ვადაა 2008 წლის 15 მაისი.

*

2008 წლის 19 მარტს  ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში ჩატარდა ყოველწლიური სამეცნიერო სესია "გალაკტიონის დღე"

*

2008 წლის 13 მარტს გაიმართა

    ქართული ლიტერატურის პედაგოგთა პროფესიული გადამზადების პროგრამის “მეცნიერება მომავლისათვის და თემატური კურსის ილია ჭავჭავაძე” პრეზენტაცია.
    პედაგოგებს, რომლებმაც მოისმინეს აღნიშნული პროგრამის ძირითადი კურსი და წარმოადგინეს პორტფოლიოები, გადაცა სერიფიკატები.

*

ყურადღება !

ჟურნალ "კრიტიკისათვის" (N 3, რედაქტორი – მანანა კვაჭანტირაძე) მასალის მოწოდების ბოლო ვადაა 2008 წლის 10 აპრილი

2008 წელს გამოვა ინსტიტუტის კრებული "ქართული ფოლკლორი" (N 4, რედაქტორი – რუსუდან ჩოლოყაშვილი).
გთხოვთ ა.წ. 1 მაისამდე მოგვაწოდოთ სტატიების ელექტრონული ვერსია, "ციტირების ლიტერატურის ინსტიტუტის სტილი"–ს დაცვით.

2008 წელს გამოვა ინსტიტუტის კრებული "რუსთველოლოგია" (კომპარატივისტული ძიებანი; N 4, რადაქტორი რევაზ სირაძე).
გთხოვთ ა.წ. 1 მაისამდე მოგვაწოდოთ სტატიების ელექტრონული ვერსია, "ციტირების ლიტერატურის ინსტიტუტის სტილი"–ს დაცვით.

*

კონკურსის შედეგები:

2008 წლის 29 თებერვალს სამეცნიერო საბჭოს სხდომაზე ჩატარებული ფარული კენჭისყრის შედეგად, საკონკურსო ვაკანსიები დაიკავეს: 

 • ქართული ლიტერატურის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომლის 0,5 საშტატო განაკვეთი – ელზა ზარდიაშვილმა;

 • გალაკტიონოლოგიის სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის 1,0 საშტატო განაკვეთი – მამუკა შელეგიამ.

*

2008 წლის 5 მარტს, ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში ჩატარდა სამეცნიერო სესია - “1937 წელი და ქართული მწერლობა“

*

27 თებერვალს  ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში ძველი და ახალი თაობის ქართველმა მწერლებმა გაიხსენეს ჯემლ თოფურიძე და მის შემოქმედებაზე ისაუბრე

*

26 თებერვალს ჩატარდა ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა საერთო კრება.
დღის წესრიგი: 2007 წლის საქმიანობის ანგარიში;
მომხსენებელი: ინსტიტუტის დირექტორი ირმა რატიანი

საჩუქარი ინსტიტუტის ბიბლიოთეკას.
ღვაწლმოსილი ტექსტოლოგის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ლევან ჭრელაშვილის ოჯახმა, ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტს, სადაც რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში მოღვაწეობდა გარდაცვლილი მეცნიერი და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქართველ კლასიკოსთა აკადემიური მრავალტომეულების მომზადებაში, საჩუქრად გადმოსცა ლევან ჭრელაშვილის პირადი ბიბლიოთეკა. წიგნადი ფონდი, ძირითადად, მოიცავს სამეცნიერო ფილოლოგიურ ლიტერატურას.

*

13 თებერვალს ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტიხდომათაარბაზშიატარდაბილისის 30–ე საჯარო სკოლის მიერ მომზადებული გურამ რჩეულიშვილის ვებ-გვერდის პრეზენტაცია.

*

8 თებერვალს შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტისა და “პარტნიორი სკოლებისა და მასწავლებლების კავშირის“ ერთობლივი ჟურნალის -
ქარული სიტყვის“ პრეზენტაცია:
მიმდინარე წლის 8 თებერვალს, ნოდარ დუმბაძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა სახელმწიფო თეატრში შედგა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტისა და “პარტნიორი სკოლებისა და მასწავლებლების კავშირის“ ერთობლივი ჟურნალის -
ქარული სიტყვის“ პრეზენტაცია

შეხვედრა გახსნა ჟურნალის რედაქტორმა, პარტნიორი სკოლებისა და მასწავლებლების კავშირისთავმჯდომარემ და თბილისის 24- საჯარო სკოლის დირექტორმა გია მურღულიამ. სიტყვით გამოვიდნენ: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ბელა წიფურია, ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე მაკა ელბაქიძე, ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი ირინა ნაცვლიშვილი, პროფესორი რევაზ სირაძე და სხვები. გამომსვლელებმა ისაუბრეს მეცნიერებისა და სკოლის ურთიერთთანამშრომლობის აუცილებლობაზე, შეაფასეს ჟურნალის პირველი ნომერი და დასახეს სამომავლო პერსპექტივები.

პრეზენტაციის დასასრულს გაიმართა გია მურღულიაპიესის - “ღია გაკვეთილის“ მიხედვით დადგმული სპექტაკლი, რომელიც ეძღვნება თემას: ვინ არის ილია ჭავჭავაძე თანამედროვე ქართველისათვის?

*



Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE