შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  


არქივი

 *

2010 წელი


ყურადღება!

დაიბეჭდა
თამარ ნუცუბიძის წიგნი– "წერილები ლიტერატურისა და კულტურის შესახებ"

*

22 დეკემბერს
მოეწყო ინსტიტუტის მიერ
აკაკის საიუბილეოდ გამოცემული სამეცნიერო პროდუქციის პრეზენტაცია

 
*

ყურადღება!

დაიბეჭდა ადრიან მარინო – კომპარატივიზმი და ლიტერატურის თეორია

*

პარასკევს, 17 დეკემბერს
ჩატარდა პრეზენტაცია: "პირველი ონლაინ პროგრამა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისთვის (ქართული ენა და ლიტერატურა)"

*

14–15 დეკემბერს

ჩატარდა ოთარ ჩხეიძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.

*

ოთხშაბათს, 8 დეკემბერს

ჩატარდა მეცნიერ თანამშრომელთა საერთო კრება

*

ოთხშაბათს, 8 დეკემბერს

მუდმივმოქმედი სემინარის „დისკურსის ჰორიზონტები“ ფარგლებში მაია ნაჭყებია წაიკითხა მოხსენება „ლიტერატურული ბაროკოს კვლევის ისტორია“

*

ოთხშაბათს, 1 დეკემბერს

გაიმართა როსტომ ჩხეიძის ბიოგრაფიული რომანის "აგვისტოს შვილები (მამაჩემი ოთარ ჩხეიძე)" განხილვა.

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა აკაკი წერეთლის უცნობი პუბლიცისტიკა

*

ოთხშაბათს, 24 ნოემბერს
მოეწყო საჯარო სკოლების ქართული ენისა და ლიტერატურის მე–10 კლასის სახელმძღვანელოების განხილვა.
დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს სახელმძღვანელოების ავტორებმა.

  *

ყურადღება!

დაიბეჭდა კრიტიკა N-5

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა

აკაკის სასიმღერო ლექსები

(რეპრინტი განხორციელდა
ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ)

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა

თამარ ბარბაქაძის წიგნი "ლირიკის ჟანრები"

*

ოთხშაბათს, 17 ნოემბერს
გაიმართა „გალაკტიონის კვლევის ცენტრის“ მიერ გამოცემული სამეცნიერო კრებულის
„გალაკტიონოლოგია“ პრეზენტაცია.

*

პარასკევს, 12 ნოემბერს
მუდმივმოქმედი სემინარის „დისკურსის ჰორიზონტები“
ფარგლებში ბიძინა ჩოლოყაშვილმა წაიკითხა ლექცია „ქართული მწერლობის სათავეებთან“.

  *

ყურადღება !


იწყება მასალის მიღება
ლიტერატურის თეორიისა და

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის
 "სჯანი"

ახალი ნომრისთვის.

მასალის მიღების ბოლო ვადაა 2011 წლის 15 თებერვალი.

*

ოთხშაბათს,3 ნოემბერს,

მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარის ”დისკურსის ჰორიზონტები” ფარგლებში

ნონა კუპრეიშვილმა წაიკითხა მოხსენება

ილია ჭავჭავაძის პროზა "ინტერტექსტუალური ექსპანსიის" კონტექსტში (ილიას პროზის კვლევის მცდელობა ეკონომიკური კრიტიკის მეთოდით)

 

*

ოთხშაბათს, 20 ოქტომბერს,

მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარის ”დისკურსის ჰორიზონტები” ფარგლებში

კოკა ბრეგაძემ წაიკითხა მოხსენება

გოეთეს პირველფენომენის მოძღვრება და მისი რეცეფცია გრიგოლ რობაქიძის შემოქმედებაში

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა

აკაკი წერეთლის თხზულებათა ოცტომეულის პირველი ტომი

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა

ილია ჭავჭავაძის
თხზულებათა
აკადემიური გამოცემის

XII, XVIII ტომები

*

ყურადღება!
დაიბეჭდა
სჯანი 11

*

ყურადღება!
დაიბეჭდა
გალაკტიონოლოგია V

*

ყურადღება!
დაიბეჭდა

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის

"ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი"

მე–20 საუკუნის გამოცდილება

მასალები

*

ყურადღება!
დაიბეჭდა

   ნიკო ლორთქიფანიძისა და მიხეილ ჯავახიშვილის დაბადებიდან 130  წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული
ქართული ლიტერატურა მოდერნიზმისა და რეალიზმის მიჯნაზე

 

 

*

ოთხშაბათს, 16 ივნისს

მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარის ”დისკურსის ჰორიზონტები” ფარგლებში

ნანა გონჯილაშვილმა წაიკითხა მოხსენება

”კვართის მირქმელი ელიოზის და და მისი სახელი ”სიდონია” (საკითხის კვლევის ისტორია წყაროთმცოდნეობითი თვალსაზრისით).

*

ყურადღება! დაიბეჭდა

III საერთაშორისო სიმპოზიუმის

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

მასალები

*

9–11 ივნისს
ჩატარდ
ყოველწლიური
სამეცნიერო სესია "ლიტერატურათმცოდნეობა – 2009" (გასული წლის ლიტერატურათმცოდნეობითი გამოცემების მიმოხილვა)

*

2–3 ივნისს

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში ჩატარდა აკაკი წერეთლის 170–ე  წლისთავისადმი მიძღვნილი ფოლკლორისტთა სამეცნიერო კონფერენცია

*

28 მაისს, პარასკევს

ჩატარდა ლექმსცოდნეთა ყოველწლიური სამეცნიერო სესია.

წლევანდელი სესია მიეძღვნა გიორგი ლეონიძის შემოქმედებას.

  *

19 მაისს,  ოთხაბათს

მუდმივმოქმედი სემინარის - ”დისკურსის ჰორიზონტები” ფარგლებში, ანა ლეთოდიანმა წაიკითხა მოხსენება - ”სიმბოლო”

*

ოთხშაბათს, 28 აპრილს

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტ
მა "შერატონ-მეტეხი-პალასის" საკონფერენციო დარბაზში (თელავის ქუჩა # 20) მოაწყო მიხეილ ჯავახიშვილისა და ნიკო ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენცია
 
"ქართული ლიტერატურა რეალიზმისა და მოდერნიზმის მიჯნაზე"
 
*

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის

მიერ დაარსებული ”გრიგოლ კიკნაძის სახელობის სამეცნიერო პრემია”, ნომინაციაში - "სამეცნიერო სტატია" , 2010 წლის 28 აპრილს  გადაეცა  თემურ დოიაშვილს, სტატიისათვის ”ბედნიერი ერი”.

ნომინაციები: "სამეცნიერო მონოგრაფია" და "სამეცნიერო თარგმანი" მიმდინარე წელს არ გაცემულა.

 

*
ამავე დღეს

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტისა და თბილისის საკრებულოს მიერ თბილისის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა შორის გამოცხადებულ კონკურსში

 "საუკეთესო ნარკვევი მიხეილ ჯავახიშვილისა და ნიკო ლორთქიფანიძის შემოქმედების შესახებ"

გამარჯვებულს

თბილისის მე–20 საჯარო სკოლის IX კლასის მოსწავლეს

სალომე აფხაზავას გადაეცა ჯილდო

*

14 აპრილს, დედა ენის დღეს,

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში აკადემიური წიგნის მოყვარულთათვის მოეწყო ინსტიტუტის გამომცემლობის 2009 წლის პროდუქციის პრეზენტაცია და გამოფენა-გაყიდვა.

საგანგებოდ ამ დღისთვის ყველა წიგნსა თუ პერიოდულ გამოცემაზე
გამოცხადდა ფასდაკლება!
 

*

ოთხშაბათს, 31 მარტს
მუდმივმოქმედი სემინარის "დისკურსის ჰორიზონტები" – ფარგლებში
როსტომ ჩხეიძემ
წაიკითხა მოხსენება "ქაქუცა ჩოლოყაშვილი"

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა ლიტერატურის ინსტიტუტის

გზამკვლევი

"წმინდა ნინოს ცხოვრება და ქართლის მოქცევა"

*

წიგნის მოყვარულთა საყურადღებოდ!

 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში მომზადდა და უახლოეს მომავალში დაისტამბება

აკაკი წერეთლის

თხზულებათა აკადემიური გამოცემა 20 ტომად
 

გამოცემა იმით არის უნიკალური, რომ მასში შესულია მწერლის არა ერთი ახალი, საზოგადოებისათვის უცნობი ნაწარმოები.

 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი აცხადებს ხელმოწერებს აკაკი წერეთლის თხზულებათა აკადემიური გამოცემის პირველ ათ ტომზე.

ხელმომწერთათვის თითოეული ტომის ღირებულება იქნება 12 ლარი.

ხელმოწერების გაფორმება იწარმოებს ლიტერატურის ინსტიტუტში 2010 წლის 1 აპრილიდან ყოველდღე, 10.00-16.00-მდე.

   ცნობებისათვის მიმართეთ:  

თბილისი. მერაბ კოსტავას 5. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ტელ: 98 26 76; e-mail: litinst@litinstituti.ge მირანდა ტყეეშელაშვილს

*

ოთხშაბათს, 24 მარტს
ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში ჩატარდა

 ოთარ ჭილაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია

*

ოთხშაბათს, 17 მარტს
ჩატარდა ტრადიციული სესია–მემორიალი "გალაკტიონის დღე".
ნინო დარბაისელმა
წაიკითხა მოხსენება "სამი ლექსი "არტისტული ყვავილებიდან".

*

ყურადღება!

დაიწყო თეზისების მიღება ფოლკლორისთა ლოკალური კონფერენციისათვის.

თეზისების ბეჭდური და  ელექტრონული ვერსია მოგვაწოდეთ  შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში, (მერაბ კოსტავას ქუჩა 5, I სართული, ფოკლორის განყოფილება) ან გამოგზავნეთ ელექტრონულ მისამართზე: z.cholokashvili@yahoo.com
თეზისების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2010 წლის 30 აპრილი

*

გროვდება მასალ სამეცნიერო კრებულისათვის  ”ქართული ფოლკლორისტიკა” 5

  • სტატია მომზადებული  უნდა იყოს შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ”ციტირების სტილის” დაცვით.

  • სტატიის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2010 წლის 30 მაისი.

პასუხისმგებელი პირი რუსუდან ჩოლოყაშვილი.

სტატიის ბეჭდური და  ელექტრონული ვერსია მოგვაწოდეთ  შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში, (მერაბ კოსტავას ქუჩა 5, I სართული, ფოკლორის განყოფილება) ან გამოგზავნეთ ელექტრონულ მისამართზე: z.cholokashvili@yahoo.com

*

დაიბეჭდა!

თამაზ ვასაძის "ლიტერატურა ჭეშმარიტების ძიებაში"

*

ოთხშაბათს, 10 მარტს,
მუდმივმოქმედი სემინარის
- ”დისკურსის ჰორიზონტები”- ფარგლებში ინგა მოლორავა წაიკითხა მოხსენება ”პიროვნების და გარესამყაროს ურთიერთმიმართება მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ქართულ პროზაში.”

*

პარასკევ, 5 მარტ,

 ჩატარდა ორი პროექტის პრეზენტაცია:

„თანამედროვე ქართული ნარატიული ფოლკლორი (ზეპირი ისტორიების მიხედვით)“. ხელმძღვანელი მარინე ტურაშვილი. პროექტი დაფინანსებულია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების კონკურსის ფარგლებში საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. 2009 წ.
 

„პეტრე უმიკაშვილის ხელნაწერთა კოლექციის (XIX ს.) ელექტრონული დამუშავება“. ხელმძღვანელი ელგუჯა დადუნაშვილი. პროექტი დაფინანსებულია სამეცნიერო გრანტების კონკურსის ფარგლებში ქართველოლოგიის, ჰუმანიტა­რული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდი) მიერ. 2008-2009 წწ.

*

ოთხშაბათს, 24 თებერვალს,
ჩატარდა ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა საერთო კრება, სადაც მოისმინეს ინსტიტუტის დირექტორის

ირმა რატიანის ანგარიში  
გასული წლის სამეცნიერო-საორგანიზაციო მუშაობის შესახებ.

*

განცხადება!

    შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის
ფოლკლორის
არქივი იწყებს პროექტის

ქართული ხალხური პროზის კომპარატივისტული ანალიზის ელექტრონული
პლატფორმა

განხორციელებას.

*

დაიბეჭდა!

ძიებანი XXX

*

დაიბეჭდა!

კრიტიკა – 4

*

 დაიბეჭდა!

        ლიტერატურის თეორია

                 ქრესტომათია  I

*

ყურადღება !

გიწვევთ მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმ

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

მონაწილეობის მისაღებად

IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის
”ლიტერატურ
ათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები”
მონაწილეთა საყურადღებოდ!

განაცხადის გვერდი

სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტი

შესარჩევი კომისიის მიერ დადგენილი მონაწილეთა სია

 სიმპოზიუმის პროგრამა

 სიმპოზიუმის ფოტოგალერეა

***********

დაიბეჭდა!

სულხან–საბა ორბელიანი 350

საიუბილეო კრებული

*

დაიბეჭდა!

ლექსმცოდნეობა  

ლადო ასათიანისადმი მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის

მესამე სამეცნიერო სესია

(მასალები)

*

ყურადღება! 

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდი) მიერ დაფინანსდა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ 2009 წელს წარდგენილი სამი საგრანტო პროექტი:

  1. ქართული რომანტიზმი - ნაციონალური და ინტერნაციონალური საზღვრები (ხელ.-ლი ზაზა აბზიანიძე);
  2. ქართული ლიტერატურა აღმოსავლური და დასავლური კულტურული პროცესების გზაჯვარედინზე ( მე-16-მე-18 საუკუნეები) (ხელ.-ლი ირმა რატიანი);
  1. ქართული ხალხური პროზის კომპარატივისტული ანალიზის ელექტრონული პლატფორმა (ხელ.ლი ელგუჯა დადუნაშვილი).

 *

ფონდის ”ღია საზოგადოება საქართველო~ მიერ დაფინანსდა პროექტი:

"დემოკრატიული ღირებულებები ქართულ ფოლკლორსა და მწერლობაში"

პროექტის დირექტორი ირმა რატიანი, პროექტის ავტორი ქეთევან ნინიძე.

 

ყურადღება !


1 თებერვლიდან იწყება მასალის მიღება ინგლისურენოვანი ელექტრონული ჟურნალის

"LITINFO" –ს

ახალი ნომრისთვის.
მასალის მიღების ბოლო ვადაა 20
10 წლის 1 მაისი.

*

ყურადღება!

ლიტერატურის თეორიისა და

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ჟურნალი
 
"სჯანი" 10 წლისაა

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი  ამზადებს 
საიუბილეო ნომერს.


ძვირფასო კოლეგებო!
ლიტერატურის თეორიისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ჟურნალი "სჯანი" 10 წლისაა.
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი  ამზადებს  საიუბილეო ნომერს.

მასალის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2010 წლის 1 აპრილი.

მასალის წარმოდგენის ვადა გაგრძელდა 21 აპრილამდე

მასალის გაფორმებისას, სავალდებულოა, დაცული იქნას ციტირების "ლიტერატურის ინსტიტუტის სტილი" (დაწვრილებით იხილეთ www.litinstituti.ge).

მასალა შეიძლება გადმოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: litinst@litinstituti.ge ( მირანდა ტყეშელაშვილისათვის), ან მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე:  შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი,  მერაბ კოსტავას ქუჩა  #5, II სართული

ჟურნალ "სჯანის" სარედაქციო კოლეგია

*******

დაიბეჭდა!
 
რუსთველოლოგია V

კრებული ეძღვნება
შალვა ნუცუბიძის დაბადებიდან
120 წლისთავს

 

 Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE