შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  


არქივი

*

2011 წელი


ყურადღება !


იწყება მასალის მიღება ლიტერატურის თეორიისა და

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის
 
"სჯანი"

ახალი ნომრისთვის
სტატიების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2012 წლის 15 თებერვალი

მასალის გაფორმებისას, სავალდებულოა, დაცული იქნას „სჯანის“  ციტირების სტილი (დაწვრილებით იხილეთ www.litinstituti.ge).

მასალა შეიძლება გადმოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: litinstituti@yahoo.com(ქალბატონ მირანდა ტყეშელაშვილისათვის), ან მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე:  შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი,  მერაბ კოსტავას ქუჩა N 5, II სართულ

ჟურნალ `სჯანის~ სარედაქციო კოლეგია

*************

                                                                         23 დეკემბერს 

ლიტერატურის ინსტიტუტში ჩატარდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის "ქართული რომანტიზმი – ნაციონალური და ინტერნაციონალური საზღვრები" შემაჯამებელი კონფერენცია

*

21 დეკემბერს

ლიტერატურის ინსტიტუტმა, თბილისის საკრებულოს მხარდაჭერით, ჩაატარა რევაზ ინანიშვილისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
. კონფერენციის ოფიციალური გახსნა შედგა  შერატონ მეტეხი პალასში (თელავის ქ. 20)

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა ვაჟას 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული ( შინაარსი )

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა ვაჟას 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები
შინაარსი (I),  (II).

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა "კრიტიკა – 6" ( სარჩევი )

*

17 ნოემბერს 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ,,გალაკტიონის კვლევის ცენტრი'' თანამშრომლებმა გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის #51 საჯარო სკოლაში

ჩაატარეს  პოეტის 120 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიება  – „საუბრები გალაკტიონზე.“

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა

აკაკი წერეთლის

170–ეწლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები ( შინაარსი )

 (სრული ტექსტი იხ. ინსტიტუტის ვებ–გვერდზე http://literaturatmcodneoba.ge)

*

 ყურადღება!

დაიბეჭდა აკაკი წერეთლის თხზულებათა ოცტომეულის  II ტომი

*

9 ნოემბერს
ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში ჩატარდა აფხაზი მწერლის დაურ ნაჭყებიას რომანის "ღამის ნაპირი" (გურამ ოდიშარიას ქართული თარგმანი) წარდგინება.
წიგნი გამოიცა ფონდის – "ღია საზოგადოება – საქართველო" მხარდაჭერით.

*

ლიტერატურის ინსტიტუტი სკოლას
ვაჟა–ფშაველა –150

2011 წლის 24–28 ოქტომბერს, რომელიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ საჯარო სკოლებში ვაჟა–ფშაველას კვირეულად გამოცხადდა, ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლებმა  
ამირან არაბულმა, თამარ შარაბიძემ, ქეთევან შენგელიამ
ჩაატარეს ვაჟა–ფშაველასადმი მიძღვნილი  საჯარო ლექციები  სკოლის მოსწავლეებისათვის

*******

19 ოქტომბერ
ჩატარდ
ყოველწლიური
სამეცნიერო სესია "ლიტერატურათმცოდნეობა – 2010" (გასული წლის ლიტერატურათმცოდნეობითი გამოცემების მიმოხილვა)

*

12 ოქტომბერს, 14 საათზე

ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში მოეწყო გერმანულენოვანი სამეცნიერო–პოპულარული ჟურნალის "KAUKASUS" საცდელი გამოცემის პრეზენტაცია

*

მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები
 
მითოური აზროვნება, ფოლკლორი  და ლიტერატურული დისკურსი.
ევროპული და კავკასიური გამოცდილება

მიძღვნილი  ვაჟა–ფშაველა 150 წლისთავისადმი

გაიხსნა 28 სექტემბერს 11.00 სთ–ზე,

სასტუმრო "შერატონ მეტეხი პალასის" საკონფერენციო დარბაზში (თბილისი, თელავის ქ. 20)

*

21 სექტემბერს, 14 საათზე

ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში გაიმართა პროექტის "რუსთველოლოგიის თანამედროვე პრობლემები" პრეზენტაცია

*

დაიბეჭდა

"ლიტერატურული ძიებანი"

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა "ლიტერატურული ძიებანი" XXXI ( სარჩევი )

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა სჯანი – 12 ( სარჩევი )

*

ყურადღება!

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ინიციატივით, ინსტიტუტის ბაზაზე გამოსვლას იწყებს ახალი ქართული სამეცნიერო ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის
 
„სტუდენტური კვლევები“
(ლიტერატურათმცოდნეობა)
  პირველი ნომერი აიტვირთება მიმდინარე წლის დეკემბერში.

მასალის მოწოდების ბოლო ვადაა 2011 წლის 15 ნოემბერი.
მისამართ
: თბილისი, კოსტავას ქ. 5; ელ–ფოსტა: litinstituti@yahoo.com

სტატიის გაფორმების წესი:
იხ. ინსტიტუტის ვებ–გვერდზე განთავსებული

 „ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი“
 
სტატიის მოცულობა
: არანაკლებ 1500 და არაუმეტეს 4000 სიტყვა.

ტექსტი აკრეფილი უნდა იყოს Sylfaen-ში, 1 ინტერვალით,

სტატიების შერჩევის უფლებას იტოვებს ინსტიტუტის ექსპერტთა საბჭო

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა ქართული ფოლკლორი 5(XXI) (სარჩევი)

*

ყურადღება!

დაიბეჭდა ლექსმცოდნეობა III

გიორგი ლეონიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მეოთხე სამეცნიერო სესია (მასალები)

*

ყურადღება !

იწყება მასალის მიღება ინგლისურენოვანი ელექტრონული ჟურნალის

"LITINFO" –ს ახალი ნომრისთვის.
მასალის მიღების ბოლო ვადაა 20
11 წლის 1 ოქტომბერი

*

15-16 ივნისს

ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში ჩატარდა
 მუხრან მაჭავარიანის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი
ლექსმცოდნეობის მე–5 რესპუბლიკური სესია

*

პარასკევს, 3 ივნისს

ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში გაიმართა
როსტომ ჩხეიძის წიგნის – „ქართული დუელიანა“ განხილვა.
მომხსენებელი ზაზა აბზიანიძე

*

ოთხშაბათს, 1 ივნისს

ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში გაიმართა ელენე ვირსალაძისა და ქსენია სიხარულიძის 100 წლითავისადმი მიძღვნილიფოლკლორისტიკის სამეცნიერო სესია

*

27 მაისს
შოთა  რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტ
მა და
"ქარჩხაძის გამომცემლობამ",
წიგნის მე–13 საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში
, ატარ ჯემალ ქარჩხაძის შემოქმედებისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენცია

კონფერენციაში მონაწილეობენ:
 თამაზ ვასაძე
შუქია აფრიდონიძე
ინგა მილორავა
მაია ჯალიაშვილი
მამუკა ბერიშვილი

 ასევე, მუშაობდა სტუდენტური სექცია.
სტუდენტების თეზისები მიიღება 20011 წლის 10 მაისის ჩათვლით.

******

ოთხსაბათს, 25 ივნისს
 ინ
ტიტუტის სხდომათა დარბაზში გაიმართა შარლოტა კვანტალიანის ჰაგიოგრაფიული პოემის  "აბო ტფილელის წამება" წარდგინება.

************

ოთხშაბათს, 18 მაისს
ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში გაიმართა თამარ ნუცუბიძის წიგნის "წერილები ლიტერატურისა და კულტურის შესახებ"წარდგინება.

*

11 მაისს
ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში გაიმართა დოდონა კიზირიას
ლექსებისა და თარგმანების კრებულის "ნაპირები" წარდგინება.

*

ყურადღება!

მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმის

ვაჟა–ფშაველა –150
მითო
ური აზროვნება, ფოლკლორი  და ლიტერატურული დისკურსი.
ევროპული და კავკასიური გამოცდილება

თეზისების მიღება  გრძელდება 15 მაისამდე

*

ოთხშაბათს, 4 მაისს
ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში ჩატარდა როსტომ ჩხეიძის პიესის – „ჩემი გზა
- ჩემი აკლდამა" წარდგინება.

*

27 – 28 აპრილს
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში ჩატარდა კორნელი კეკელიძის დღისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა პირველი რესპუბლიკური კოლოკვიუმი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში

  *

დედა ენის დღეს, 14 აპრილს, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში ჩატარდა ინსტიტუტის გამომცემლობის მიერ 2010 წელს დაბეჭდილი აკადემიური პროდუქციის პრეზენტაცია და გამოფენა–გაყიდვა.
საგანგებოდ ამ დღისათვის ყველა წიგნსა თუ პერიოდულ გამოცემაზე გამოცხადდა ფასდეკლება.

*

ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი  ირმა რატიანი სამეცნიერო მივლინებით იმყოფებოდა სლოვენიაში. 17–18 მარტს მან  ლუბლიანას უნივერსიტეტში წაიკითხა საჯარო ლექციები თემაზე:

„მსოფლიო ლიტერატურის ქართული ვერსია(მე–19–20 საუკუნეები)“

*

ოთხშაბათს, 9 მარტს
მუდმივმოქმედი სემინარის –  „დისკურსის ჰორიზონტები“ – ფარგლებში დალილა ბედიანიძემ წაიკითხა მოხსენება
„მითოლოგიური და ფოლკლორული მოტივები თანამედროვე ქართველ მწერალთა შემოქმედებაში“

*

ოთხშაბათს, 2 მარტს
ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში მოეწყო რუსი პოეტების – იოსიფ ბროდსკისა და ბორის პასტე
ნაკის ქართულ ენაზე გამოცემული კრებულების პრეზენტაცია. ლექსები თარგმნა პოეტმა ბათუ დანელიამ.

*

 22 თებერვალს
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ჩატარდა

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტის „ანტისაბჭოური სიტყვიერება“

 და მის ფარგლებში გამოცემული ამავე სახელწოდების წიგნის  წარდგინება.

*

პარასკევს, 11 თებერვალს

ინსტიტუტში გაიმართა შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ 2008–2010 წლებში დაფინანსებული პროექტის – „ანტისაბჭოური სიტყვიერება“ პრეზენტაცია.

*

ყურადღება !


11 თებერვლიდან იწყება მასალის მიღება ინგლისურენოვანი ელექტრონული ჟურნალის

"LITINFO" –ს

ახალი ნომრისთვის.
მასალის მიღების ბოლო ვადაა 20
11 წლის 1 აპრილი

*

ყურადღება!

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტისა
და
 ფონდის „ღია საზოგადოება საქართველო“ ინიციატივით 
2011 წლის
მარტში ჩატარდება საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტთა (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)  

წმ. გრიგოლ ფერაძის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია.

*

ყურადღება !

გიწვევთ მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმ

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

მონაწილეობის მისაღებად

მონაწილეთა საყურადღებოდ!

 განაცხადის გვერდი

 სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტი

შესარჩევი კომისიის მიერ დადგენილი მონაწილეთა სია

 სიმპოზიუმის პროგრამა

 სიმპოზიუმის ფოტოგალერეა

სიმპოზიუმის ანგარიში

*********

ყურადღება!

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
აცხადებს
სასწავლო პროექტების კონკურსს
"ქართველი მწერლები თანამედროვე სამოქალაქო ფასეულობათა კვალდაკვალ"

*

დაიბეჭდა!

წიგნი წარმოადგენს

ლიტერატურის თეორიის ქრესტომათიის
მრავალტომეულის II ტომს

*

ყურადღება!

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი და შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი გაცნობებთ, რომ 2011 წლის 20-21 აპრილს ჩატარდება სტუდენტთა I რესპუბლიკური კოლოვიუმი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში.

*

სსიპ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი აცხადებს სასწავლო პროექტების კონკურსს თემაზე:
 

ქართული ლიტერატურული გამოცდილება
და სამოქალაქო საზოგადოება.

 Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE