შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  Georgian
0108,  Tbilisi,  Kostava str. 5     fax: (995 32) 299-53-00   Phone: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

Архив

Конференции, Симпозиумы, Сессии

*

2011

2010

2009

2008

 

 

 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE