ქართული ემიგრანტული მწერლობა

 
Web Institute

 

მეცნიერება

 

შალვა ბერიძე

რჩეული ბიბლიოგრაფია

 1. შალვა ბერიძე. პროფესორი იოსებ ყიფშიძე, ცხოვრება და მოღვაწეობა. თბილისი, 1920
 2. შალვა ბერიძე. ვინ იყო გრაფი ბერნ. ბარბიელინი. ჟურნალი ,,ბედი ქართლისა“, N 9. პარიზი, 1951.
 3.  შალვა ბერიძე. ქართული ენა იტალიაში. ჟურნალი ,,ბედი ქართლისა“, N10. პარიზი, 1951
 4. შალვა ბერიძე. ბასკური და ქართული. ჟურნალი „ბედი ქართლისა“, N 13. პარიზი, 1952,
 5.  შალვა ბერიძე. ესსად ბეი საქართველოს შესახებ. ჟურნალი ,,ბედი ქართლისა, N12. პარიზი, 1952.
 6. შალვა ბერიძე. ნაპოლეონის მხლებელი–როსტომი ჟურნალი ,,კავკასიონი“, XII, პარიზი, 1967.
 7.  შალვა ბერიძე. გრიგოლ რობაქიძე იტალიაში. ბიბლიოგრაფია და მოგონება. ჟურნალი ,,ბედი ქართლისა“, N 13. პარიზი. 1952.
 8. შალვა ბერიძე. შამილი და იტალია. ჟურნალი ,,ქართლოსი“. N4–5, პარიზი, 1937.
 9.  შალვა ბერიძე. რუსთაველი. ჟურნალი ,,ქართლოსი“, N1, პარიზი, 1937
 10.  შალვა ბერიძე. რუსთაველი–ფილოსოფოსი. პარიზი, 1926.
 11.  Scalva Beridze. Rusthaveli ed il suo Poema Georgiano. Napoli, 1939.