შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის "სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(ტექსტები)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/

ჩვენი ფეისბუკის გვერდი 

ფოლკლორისტთა 45-ე სამეცნიერო კონფერენცია

 

2007, 13 ივნისი, 10 სთ.


შესავალი სიტყვა ირმა რატიანი შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

1. თეიმურაზ ქურდოვანიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მითურ მოირათა ორეულები ჯადოსნურ ზღაპარში და გმირის მომავალი

2. ქეთევან ელაშვილი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ხეთამეტყველება

3. ლევან ბრეგაძე, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
მეგრული ხალხური რწმენა-წარმოდგენები ჟურნალ „ლე კოკაზ ილიუსტრეში“

4. ლია წერეთელი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
„შიოს მარანი“
5. ხათუნა თავდგირიძე, შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის უნივერსიტეტი
,,საწყისთან დაბრუნების” ქართული კოსმოგონიური მითო-რიტუალური მოდელები


13 ივნისი, 2 სთ.

1. რუსუდან ცანავა, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
მითოსურ-რიტუალური და ფოლკლორული ასპექტები გრიგოლ რობაქიძის „ლონდაში“

2. ტრისტან მახაური, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მურმან ლებანიძის ერთი ლექსის პარადიგმული მოდელი

3. ირინა ნაცვლიშვილი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
„ბახტრიონის~ დასასრულის შორეული პარალელი ქართულ მწერლობაში

4. ირმა ყველაშვილი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
გოდერძი ჩოხელის მოთხრობის „წერილი ნაძვებს“ მითოსურ-ფოლკლორული პლასტები

5. თამილა გოგოლაძე, ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ზღაპარი, იგავი და მხატვრული ტექსტი

6. ლალი თიბილაშვილი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
მითი და რიტუალი (შიო არაგვისპირელის მხატვრული პროზის მიხედვით)
 

 

14 ივნისი, 10 სთ.

1. დალილა ბედიანიძე, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ამირანის მითის კომპოზიციური თავისებურებანი

2. ბელა მოსია, ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი
სისხლთან დაკავშირებული რწმენა-წარმოდგენები ქართულ მითოსურ სინამდვილეში
 

3. ნინო ბალანჩივაძე, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
„მეც კაბა მომცა სისვისაი“

4. ოთარ ონიანი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კულტურული გმირის პრობლემა ქართულ ფოლკლორში სვანური მასალების მიხედვით

5. ელენე გოგიაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გულის მითოსური სიმბოლიკის ინტერტექსტუალური შესწავლისათვის

6. ნესტან კუტივაძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ლოტოსის სიმბოლური გააზრებისათვის გრიგოლ რობაქიძის შემოქმედებაში


14 ივნისი, 2 სთ.

1. რუსუდან ჩოლოყაშვილი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ფუძეგაორმაგებული სიტყვები ზღაპრულ ეპოსში

2. ეკა ჩხეიძე, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ვარდ-ყვავილთა სიმბოლიკა ქართულ ხალხურ პოეზიაში

3. ვიქტორია სამსონაძე, შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი
ლაზური მუსიკალური ფოლკლორი (სოფ. სარფის საექსპედიციო მასალები)

4. ქეთევან ბარბაქაძე, ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ზეპირსიტყვიერების სწავლების ისტორიიდან

5. მარინე ტურაშვილი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ზეპირი ისტორიების კომპოზიციის ელემენტები

 
Web Institute


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE