შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის "სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(ტექსტები)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/

ჩვენი ფეისბუკის გვერდიფოლკლორისტთა 47-ე სამეცნიერო კონფერენცია3 ივნისი, 10 სთ.

შესავალი სიტყვა – ირმა რატიანი – შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

ქეთევან ელაშვილი
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ქართული წარმართული ცნობიერების ერთი ორაზროვნება

ტრისტან მახაური
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
წარმართული დანაშრევები „სახელისდების“ ტექსტებში

ქეთევან სიხარულიძე
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
სააქაოსა და საიქიოს მკვიდრთა ურთიერთობა კავკასიური ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით

ხვთისო მამისიმედიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
წმინდა მაქსიმე ხალხურ ტექსტებსა და რიტუალში

ხათუნა თავდგირიძე
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
„ერთად მძოველთა“ მითოსური სიმულაციები

ლია წერეთელი
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ხარების იკონოგრაფიული სახისმეტყველება შელოცვებში

თეიმურაზ ქურდოვანიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ლიტერატურული ზღაპრის ტიპები

3 ივნისი, 2 სთ.

რუსუდან ჩოლოყაშვილი
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ტრაგიკული მოტივების გენეზისისათვის ზღაპარში

ოთარ ონიანი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ამირანის ცალკეულ მოტივთა და ეპიზოდთა მნიშვნელობა სვანური ვარიანტების მიხედვით

ნინო საძაგლიშვილი
საღვთისმეტყველო ინსტიტუტი
ნაწილისა და მთელის ანარეკლი ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში

ბელა მოსია
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი
მეგრული ზღაპრის სახისმეტყველება

ელენე გოგიაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ზღაპრის სტრუქტურაზე აგებული მითოსი თუ მითოსური მოტივები ზღაპარში?

ეთერ ინწკირველი
ქართულ-ბრიტანული აკადემია
კუნძულელის სახის გენეზისისთვის

4 ივნისი, 10 სთ.

თემურ ჯაგოდნიშვილი
საქართველოს სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული ფოლკლორისტიკის ზოგიერთი ტენდენციის შესახებ

ჯულიეტა გაბოძე
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
აკაკის თვიური კრებული – ქართული ზეპირსიტყვიერების საუნჯე

ნინო სოზაშვილი 
იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ალაზნის ხეობის ხალხური სიტყვიერების შეკრებისა და შესწავლისათვის

ხათუნა თუმანიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პარემიის პარადიგმატული მოდელი და ტრანსფორმაცია

მარინე ტურაშვილი
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ზეპირი ისტორიების კვლევის მეთოდიკის ზოგიერთი საკითხი

რუსუდან ჭანტურიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
„შემომეყარა ყივჩაღი“ და „სამაია“ უკრაინულ ენაზე

სოფიო მუჯირი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
იდიომების მოდიფიკაცია და რეცეფცია დასურათებულ სარეკლამო განცხადებებში

4 ივნისი, 2 სთ.

ნესტან რატიანი
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ჯადოსნური ბეჭედი და მისი ასახვა სხვადასხვა ჟანრში

დალილა ბედიანიძე
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ლია სტურუას შემოქმედება და ფოლკლორი

მარიამ ბაკურიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქალი თუშურ ფოლკლორში

შოვნა კვანტალიანი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სატრფიალო ლირიკა

ეკა ჩხეიძე
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
თევდორეს სახის ინტერპრეტაციისათვის თანამედროვე ქართულ პროზაში

ირმა ყველაშვილი
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
მითოსური განზომილებანი და პერსონაჟის ხასიათი თამარ მეფეზე შექმნილი ლეგენდებისა და თქმულებების მიხედვით

ნინო ბალანჩივაძე
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
„პირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი“ 
Web Institute


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE