შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის "სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(ტექსტები)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/

ჩვენი ფეისბუკის გვერდი


პერიოდული გამოცემები

გალაკტიონოლოგია

სარედაქციო კოლეგია:
თეიმურაზ დოიაშვილი (რედაქტორი), ლევან ბრეგაძე, გასტონ ბუაჩიძე, ნინო დარბაისელი (პასუხისმგებელი მდივანი), ირაკლი კენჭოშვილი, ემზარ კვიტაიშვილი, როსტომ ჩხეიძე

გამოიცა:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

  
Web Institute


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE