შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის "სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(ტექსტები)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/

ჩვენი ფეისბუკის გვერდი
 

განაცხადის გვერდი

 

შესარჩევი კომისიის მიერ მონაწილეთა დადგენილი სია

 

კონფერენციის პროგრამა

 

კონფერენციის წინასწარი კალენდარი

 

კონფერენციის ფოტოგალერეა

 

კონფერენციის ანგარიში

 

*

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ეკატერინე ნავროზაშვილს.

ტელეფონი: (99532) 996384; ფაქსი: 995300; ელექტრონული ფოსტა: e_navrozashvili@posta.ge,  litinst@litinstituti.ge

 

 

ინსტიტუტის დირექცია და საორგანიზაციო კომიტეტი მადლობას გიხდით თანამშრომლობისათვის

*

 

 

  
Web Institute


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE