შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის "სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(ტექსტები)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/

ჩვენი ფეისბუკის გვერდილექსმცოდნეობის პირველი სამეცნიერო სესია

2007 23 მაისი
დღის სხდომა - 11 საათი
რეგლამენტი: მოხსენება - 15 წთ.; დისკუსია - 5 წთ.

თამარ ლომიძე - რითმა და სემანტიკა
მიხეილ ქურდიანი - საერთოთურქული ლირიკული ლექსის მოდელი
გურამ ბახტაძე - ნიკოლოზ ბარათაშვილის “*** რად ჰყვედრი კაცსა“ - ინტერტექსტუალური ანალიზი
ლევან ბრეგაძე - რითმა როგორც არგუმენტი
ქეთევან ენუქიძე - მისტიფიკაცია, როგორც აბსოლუტის ღირებულებათა სიმულაცია ლექსში
დავით ჩიხლაძე - ლიტერატურული პოეზია ისტორიის დასასრულის ფონზე
შორენა ქურთიშვილი - გიორგი ლეონიძის სიმბოლისტური ლექსების მეტრიკა

23 მაისი
საღამოს სხდომა - 14 საათი
რეგლამენტი: მოხსენება - 15 წთ.; დისკუსია - 5 წთ.

აკაკი ხინთიბიძე - ჭარბი რითმის გაგებისათვის
აპოლონ სილაგაძე - სალექსო ტექსტის ბოლო მეტრული მონაკვეთის შესახებ
მარინე ჯიქია - ლექსის ინტონაცია (ნიკოლოზ ბარათაშვილის “ჩემს ვარსკვლავს“ და მუხრან მაჭავარიანის “ვითარცა მტკვარი“)
თამარ ბარბაქაძე - გალაკტიონ ტაბიძის მონორითმიანი ლექსები
თეა თავბერიძე - შოთა ზოიძის სონეტები
გიორგი ლობჟანიძე - ტრადიციასა და სიახლეს შორის ბრძოლა ახალი არაბული ლექსის დასამკვიდრებლად
თამილა წოწორია - გალაკტიონი და რუსული ლიტერატურა
ნინო პოპიაშვილი - ფრიდრიჰ რიუკერტის ლექსების ქართული თარგმანები

 
Web Institute


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE