შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  
მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ”ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები”
(თბილისი, საქართველო)
*
ფოტოგალერეა

 
 
 Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE