შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის "სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(ტექსტები)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/

ჩვენი ფეისბუკის გვერდი
 

მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი

”ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები”

(თბილისი, საქართველო)

 

სიმპოზიუმის ორგანიზატორი

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

თანამონაწილე ორგანიზაციები:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია

 

ძვირფასო კოლეგებო!

გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ  მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმზე  _”ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები”, რომელიც ჩატარდება 2010  წლის 6-7-8 ოქტომბერს.

 წლევანდელი სიმპოზიუმი თემატურია.

სიმპოზიუმის თემაა

 

” კლასიკური რეალიზმის ეპოქა: მე-19 საუკუნის კულტურული და ლიტერატურული ტენდენციები”
სიმპოზიუმი ეძღვნება აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 170–ე წლისთავს

 

სიმპოზიუმზე იმუშავებს შემდეგი სექციები:

  • ადამიანის დანიშნულების პრობლემა

  • ნარატივის ფორმები ტექსტში

  • ჟანრული მოდიფიკაციები

  • მითისქმნადობა და  მხატვრულ სახეთა სისტემა

  • კრიტიკისა და პუბლიცისტიკის  ძირითადი ტენდენციები

  • ნაციონალური იდენტობის პრობლემა

  • ლიტერატურული პროცესების ტიპოლოგიური ანალიზი  (შედარებითი კვლევები)

  • ნაციონალური ლიტერატურები  და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი

  • აკაკი წერეთელი. ეპოქა და შემოქმედი

სიმპოზიუმის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული.

 

სიმპოზიუმში მონაწილეობის მსურველებმა საორგანიზაციო კომიტეტის სახელზე 2010 წლის 1 მაისამდე უნდა წარმოადგინონ თეზისები (არაუმეტეს 250 სიტყვა, ქართული ტექსტი აკრეფილი lit-nusx-ით) და შევსებული სარეგისტრაციო ფორმა.

 

არასწორად გაფორმებული თეზისები და სარეგისტრაციო ფორმა არ განიხილება!

 

თეზისების წარმოდგენა შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტით: litinst@litinstituti.ge (მირანდა ტყეშელაშვილისათვის).

სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტი იტოვებს მონაწილეთა შერჩევის უფლებას.

 

შერჩეულ მონაწილეთათვის დაწესებულია სარეგისტრაციო გადასახადი:

უცხოელთათვის 80 €

ქართველი მეცნიერებისათვის  50 ლარი.


სარეგისტრაციო გადასახადი ითვალისწინებს შემდეგს:

მსუბუქი საუზმე სიმპოზიუმის დღეებში

სიმპოზიუმის ბეჭდური მასალა.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ საორგანიზაციო კომიტეტს ზემოთ აღნიშნულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

პატივისცემით,

 საორგანიზაციო კომიტეტი 
Web Institute


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE