შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის "სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(ტექსტები)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/

ჩვენი ფეისბუკის გვერდი
მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი
”ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები”

(თბილისი, საქართველო)
*
საორგანიზაციო კომიტეტი:
მაკა ელბაქიძე
პროფესორი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე

დარეჯან თვალთვაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი

გაგა ლომიძე
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი

ირმა რატიანი (თავმჯდომარე)
პროფესორი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი, კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის პრეზიდენტი

ელგუჯა ხინთიბიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი


*
პროექტის კოორდინატორები:

ირინე მოდებაძე
მარიამ ნებიერიძე
მირანდა ტყეშელაშვილი

* 
Web Institute


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE