შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის "სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(ტექსტები)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/

ჩვენი ფეისბუკის გვერდი
*

I საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“

*

 სიმპოზიუმის პროგრამა

სიმპოზიუმის მუშაობის წინასწარი კალენდარი

სიმპოზიუმის შესარჩევი კომისიის მიერ მონაწილეთა დადგენილ სია

 

სიმპოზიუმიის საორგანიზაციო კომიტეტის მისამართი: თბილისი, მ.კოსტავას ქ. 5, ტელ.: +995 (32) 996 384, Fax: +995 (32) 995 300; აკონტაქტო E-mail: e_navrozashvili@posta.ge
 

*

სიმპოზიუმის ანგარიში

სიმპოზიუმის ფოტო არქივი

*

 

 

  
Web Institute


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE