შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის "სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(ტექსტები)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/


ჩვენი ფეისბუკის გვერდი

ლიტერატურის ინსტიტუტი ქართულ მედიაში

პრესა ლიტერატურის ინსტიტუტზეინსტიტუტის
სამეცნიერო პროექტები

2013 წლიდან ინსტიტუტი გადავიდა პროგრამულ მუშაობაზე.
დამტიკიცებულია 10-წლიანი სამეცნიერო პროგრამით გათვალისწინებული 11 ქვეპროექტი, გათვლილი ხანგრძლივი კვლევითი სამუშაოს შესრულებაზე 
Web Institute

Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE