0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5      E-mail: litjunior@yahoo.com  


 მთავარი 

 ჟურნალის შესახებ 

 სტატიის გაფორმების წესი 

  შემოგვიერთდით
FACEBOOK–ზე
 

 ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა 

 არქივი 
არქივი

2013-№2

2012-№1

 

 

გამოიცა ჟურნალის
ელექტრონული ვერსია:

Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE