0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5      E-mail:   litjunior@yahoo.com  


 მთავარი 

 ჟურნალის შესახებ 

 სტატიის გაფორმების წესი 

 შემოგვიერთდით
FACEBOOK–ზე 

 ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა 

 არქივი 

ლიტერატურის
ინსტიტუტი


2015-№ 4

1. გიორგი ჯავახაძე - მითოსური დროის გაგებისათვის "ვეფხისტყაოსანში"
Giorgi Javakhadze -
Understanding mythical time in The Knight in the Panther's Skin

Downlsoad (Text and summary)


2. გუბაზ ლეთოდიანი - ბესიკ ხარანაულის " ამბა ბესარიონის" გააზრება
G
Gubaz Letodiani


Downlsoad (Text and summary)


3. ირინა კომახიძე - აპოლონური და დიონისური საწყისების ინტერტექსტუალური ანალიზი ჰერმან ჰესეს "ნარცისისა და გულდმუნდის" და ჯემალ ქარჩხაძის "მდგმურის" მიხედვით
Irina Komakhidze


Downlsoad (Text and summary)


4. ნინო მალუტაშვილი - კლასიკური ტექსტის დეკონსტრუქცია
Nino Malutashvili -


Downlsoad (Text and summary)


5. სანდრო ცხვედაძე - ტემპორალური კონცეპტები ნეტარ ავგუსტინესთან ქრისტიანული და ანტიკური აზროვნების კონტექსტში
Sandro Tskhvedadze - Aurelius Augustine’s temporal concepts in the context of Christian and antique  thought


Downlsoad (Text and summary)


6. სოფიო ბილანიშვილი - რელიგიური დაპირისპირებები საქართველოში
 Sophio BilaniSvili - Religious Confrontation in Georgia (The Case of Nigvziani)


Downlsoad (Text and summary)


7. შალვა სარდალიშვილი - პოლიტიკური სოციალიზაციის აგენტები ამერიკის შეერთებულ შტატებში
S
halva Sardalishvili - Agents of political socialization in the United States


Downlsoad (Text and summary)


8. თათია ობოლაძე - ჯ. ქარჩხაძის ქართული მოდერნისტული ზღაპრისა და ბ. ხვედელიძის პოსტმოდერნისტული ზღაპრის ურთიერთმიმართებისთვის
Tatia Oboladze - Interrelation between modern and postmodern Georgian literary fairy tales (Jemal Karchkhadze and Beso Khvedelidze)
Downlsoad (Text and summary)

   

   სარედაქციო კოლეგია:

გაგა ლომიძე
(რედაქტორი)
ლევან ბრეგაძე
კონსტანტინე ბრეგაძე
ელენე გოგიაშვილი
ანა ლეთოდიანი
(პასუხისმგებელი მდივანი)
ინგა მილორავა
მარიამ ნებიერიძე
ეკა ჩხეიძე
რუსუდან ცანავა
ნახეთ:

2017 - № 5

2015-2016- № 4

2014-№ 3

2013-№ 2

2012-№ 1


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE