0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5      E-mail:   litjunior@yahoo.com  


 მთავარი 

 ჟურნალის შესახებ 

 სტატიის გაფორმების წესი 

 შემოგვიერთდით
FACEBOOK–ზე 

 ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა 

 არქივი 

ლიტერატურის
ინსტიტუტი


2017 - № 5

1. მარიამ გიორგაშვილი ქალაქი მოდერნისტულ ესთეტიკაში;
Mariam Giorgashvili The city in the modernist aesthetic

Downlsoad (Text and summary)


2. მაია კვირკველია რაჟდენ გვეტაძის პოეზიის ზოგიერთი ასპექტი;
Salome Kvirkvelia Some aspects of RajdenGvetadze’s poetry

Downlsoad (Text and summary)


3. სალომე პატარიძე ნარატოლოგიური ელემენტები ინგებორგ ბახმანის, ლია სტურუას და ანა კალანდაძის ლირიკაში;
Salome Pataridze Narrative elements in the poems of Ingeborg Bachmann, Lia Sturua and Ana Kalandadze"

Downlsoad (Text and summary)


4.  ნათია სვანიძე საგაზეთო სვეტის ავტორები და მათი ხელწერის სპეციფიკა;
Natia Svanidze Georgian Columnists and Their Writing Style

Downlsoad (Text and summary)


5. ნათია ჯანგულაშვილი "მაკაბელთა წამების" სიმბოლოთა გააზრებისთვის;
Natia Jangulashvili To understand the symbols of "torture of Maccabees"

Downlsoad (Text and summary)


6. ნინო ჯახველიძე ლიტურგიკულ პრაქტიკაში დამკვიდრებული ბეჭდური ტექსტის შედარებითი ანალიზი;
Nuno Jakhvelidze Comparative analysis Pentecostar's two manuscripts and printing text which is settled in modern liturgical practice

 

Downlsoad (Text and summary)


7. თამთა ღონღაძე "ალუდა ქეთელაურის" სიზმრის ფსიქოლოგიური ქვეტექსტი და სიუჟეტური მიმართება ამირანის თქმულების ფშაურ ვარიანტთან;
Tamta Ghonghadze Aluda Ketelauri - psychological sub-text and thematical reference to Pshavian version of the legend of Amirani

Downlsoad (Text and summary)


   

   

   სარედაქციო კოლეგია:

გაგა ლომიძე
(რედაქტორი)
ლევან ბრეგაძე
კონსტანტინე ბრეგაძე
ელენე გოგიაშვილი
ანა ლეთოდიანი
(პასუხისმგებელი მდივანი)
ინგა მილორავა
მარიამ ნებიერიძე
ეკა ჩხეიძე
რუსუდან ცანავა
ნახეთ:

2017 - № 5

2015- № 4

2014-№ 3

2013-№ 2

2012-№ 1


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE