0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5      E-mail:   litjunior@yahoo.com  


 მთავარი 

 ჟურნალის შესახებ 

 სტატიის გაფორმების წესი 

 შემოგვიერთდით
FACEBOOK–ზე 

 ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა 

 არქივი 

ლიტერატურის
ინსტიტუტი


2020 - 2021 № 7

1. ანა თვალავაძე ასოციალურ-პოლიტიკური კონფლიქტები და არჩილ ქიქოძის „სამხრეთული სპილო“
Ana Tvalavadze Socio-Political Conflict in Archil Kikodze’s “The Southern Elephant”

Downlsoad (Text and summary)

2. თამარ მეტრეველი ნიკო ლორთქიფანიძის „შელოცვა რადიოთი“ და ნიცშეს ტრაგედიის თეორია
 Tamar Metreveli “Casting Spells by Radio” by Niko Lortkipanidze and Nietzsche's Theory of Tragedy

Downlsoad (Text and summary)

3. ირინა კომახიძე ოთარ ჭილაძისა და ალბერ კამიუს რომანების კომპარატივისტული ანალიზი ექსისტენციალური ფილოსოფიის ჭრილში („გზაზე ერთი კაცი მიდიოდასა“ და „უცხოს“ მიხედვით)
Irina Komakhidze Comparative analysis of the novels of Otar Chiladze and Albert Camus in the context of existential philosophy ("A Man Was Going Down the Road" and "Stranger")

Downoad (Text and summary)

4. კოტე ლომიძე გალაკტიონ ტაბიძის „ედგარი მესამედ“: ტექსტი და ინტერპრეტაცია
Kote Lomidze ,,Edgar the thirdly “ by Galaktion Tabidze

Downlsoad (Text and summary)

5.  ლედი ჯალაღონია socialuri konfliqtebis reprezentacia diglosiur enaze Seqmnil teqstSi: heteroglosia arabul literaturaSi
Ledi Jalagonia
Representation of Social Conflicts in the Literary Text Written in a Diglossic Language: Heteroglossia in the Arabic Literature
Downlsoad
(Text and summary)


6. ლიზი ძაგნიძე სუინი როგორც დრამატურგიული კონფლიქტის გამომხატველი გმირი ტ.ს. ელიოტის პიესაში “სუინი აგონისტი”
Lizi Dzagnidze
Sweeney as the Protagonist of the Dramatic Conflict T.S. In Eliot's Play Sweeney Agonistes
Downlsoad
(Text and summary)

8. ნინო გიორგობიანი  ნიღბისეული ალტერნატიული რეალობა მიხეილ ჯავახიშვილის  მოთხრობაში „კურდღელი”
Nino Giorgobiani  Maske alternative reality in Mikheil Javakhishvili's story "Rabbit"

Download (Text and summary)

7. ნანა აბულაძე ორხმიანი დისკუესი მარიამ გარიყულის "ანარეკლში"
Nana Abuladze  The Duble-voiced Discourse in "The Reflection" by Mariam Gariquli

Download (Text and summary)


 

   სარედაქციო კოლეგია:span>

გაგა ლომიძე
(რედაქტორი)
ლევან ბრეგაძე
კონსტანტინე ბრეგაძე
ელენე გოგიაშვილი
ანა ლეთოდიანი
(პასუხისმგებელი მდივანი)
ანა ნემსაძე
მარიამ ნებიერიძე
ეკა ჩხეიძე
რუსუდან ცანავა
ნახეთ:

2020-2021 - # 7

2018-2019 - № 6

2017 - № 5

2015-2016 № 4

2014-№ 3

2013-№ 2

2012-№ 1


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE