რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
 

მთავარი გვერდი

ისტორია

სტრუქტურა

ელ. გამოცემები

ჟურნალი

მემკვიდრეობა

Acnet

სტრუქტურა


დირექცია

განყოფილებები:

 

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ:
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ, ÈÁÉËÉÓÉ, ÊÏÓÔÀÅÀÓ Ø.5
ÔÄË.: (+ 995 32) 995 300 Email: rezom@angelfire.com