შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  


 

XVI  საერთაშორისო სიმპოზიუმი


ლიტერატურათმცოდეობის თანამედროვე პრობლემები

თბილისი, საქართველო

სიმპოზიუმის ორგანიზატორი:

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია (GCLA)

თანაორგანიზატორები:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ XVI საერთაშორისო სიმპოზიუმზე

რომელიც ჩატარდება 2023 წლის 27-29 სექტემბერს.

სიმპოზიუმის საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტი

პლენარული მომხსენებლები

 

სიმპოზიუმი ინტერდისციპლინურია.

სიმპოზიუმის თემაა:

სოციალისტური რეალიზმის ეპოქა ლიტერატურასა და ხელოვნებაში

 

სიმპოზიუმის ფარგლებში იმუშავებს სექციები:

-       სოციალისტური რეალიზმი. ტერმინი,  პროცესი, მიმდინარეობა

-       სოციალისტური რეალიზმი და საბჭოთა დისკურსი

-       სოციალისტური რეალიზმის მოდელები და ფორმები

-       სოციალისტური რეალიზმიადამიანური სახით

-       სოციალისტური რეალიზმი და მეტაფორული აზროვნება

-       სოციალისტური რეალიზმის პოეტიკა და პოლიტიკა

-       ხელოვნება და სოციალისტური რეალიზმი

 

 

სიმპოზიუმის სამუშაო ენებიქართული, ინგლისური.

 

შევსებული სარეგისტრაციო ფორმა და თეზისები გამოგზავნეთ მისამართზე: tbilisisymposium2020@gmail.com

 

 სიმპოზიუმზე რეგისტრაცია დაიწყება 1-ლი მარტიდან

 

თეზისიები იტვირთება ორ ენაზექართულად და ინგლისურად

(ყურადღება მიაქციეთ  ინგლისური ტექსტის ხარისხს!)

მოცულობა – 250 სიტყვა. ორივე ენაზე შრიფტი – Sylfaen. შრიფტის ზომა – 10, ინტერვალი – 1;

*თეზისების ატვირთვის ბოლო ვადა – 30 ივნისი, 2023.

*
არასწორად ატვირთული თეზისები და სარეგისტრაციო ფორმა არ განიხილება!

სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტი იტოვებს მონაწილეთა შერჩევის უფლებას.
შედეგების შეტყობინების ბოლო ვადა – 20
ივლისი;

რეგისტრაცია დაიწყება 2023 წლის 1 მარტიდან.

შერჩეული მონაწილეებისათვის დაწესებულია სარეგისტრაციო გადასახადი:

უცხოელი მეცნიერებისათვის - 90 ევრო

ქართველი მეცნიერებისათვის:

 

  • მოხსენებით გამომსვლელთათვის - 90 ლარი;
  • თანაავტორობით გამომსვლელთათვის (ორი თანაავტორი) – 120 ლარი;

·         სტუდენტებისთვის (მაგისტრანტი, დოქტორანტი)– 50 ლარი

·         სტუდენტებისთვის (მაგისტრანტი, დოქტორანტი) თანაავტორობთ 80 ლარი

 

 

სარეგისტრაციო გადასახადი მოხსენებით გამომსვლელთათვის ითვალისწინებს შემდეგს:

  • სიმპოზიუმის ბეჭდური და ელექტრონული მასალის გამოცემა (პროგრამა, თეზისები, მასალები);
  •  ყავა–ჩაის შესვენებები სიმპოზიუმის დღეებში;

 

სიმპოზიუმის დასრულების შემდეგ გამოიცემა სიმპოზიუმის მასალების კრებული (ელექტრონული და ბეჭდური)რომელსაც მიენიჭება DOI სარეგისტრაციო ნომერი და განთავსდება GOOGLE SCHOLAR-ის ბაზაში.

რჩეული მოხსენებები, სტატიების სახით, დაიბეჭდება საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალში სჯანი, რომელიც განთავსებულია CEEOL, VABB-SHW, ERIH PLUS-ის და EBSCO- ბაზებში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტს აღნიშნულ ელექტრონულ მისამართზე:

 

 

სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტი

სამეცნიერო კომიტეტი

პლენარული მომხსენებლები

სიმპოზიუმის პროგრამა

შესარჩევი კომისიის მიერ დადგენილი მონაწილეთა სია

სიმპოზიუმის ფოტოგალერეა

სომპოზიუმის ანგარიში

  


 Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE