შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის "სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(ტექსტები)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/ 
ჩვენი ფეისბუკის გვერდი

ლიტერატურის ინსტიტუტი ქართულ მედიაში

პრესა ლიტერატურის ინსტიტუტზესაერთაშორისო

კონფერენციები, სიმპოზიუმები, სესიები

( მომდევნო ღონისძიებებზე ინფორმაცია იხილეთ )
http://conference.litinstituti.ge/ka/

**********************

(ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციების "მასალები" იხილეთ
http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/sxvagamoc.htm )

**********************

გიწვევთ
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმში

"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები"  

მონაწილეობის მისაღებად

სიმპოზიუმის თემაა:
"XX საუკუნის 80-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები
და ლიტერატურული დისკურსი
"

**********************

გიწვევთ

XIსაერთაშორისო სიმპოზიუმი

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და მე-20 საუკუნის მწერლობა
(ეძღვნება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 100 წლისთავს)

მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად

****************

გიწვევთ

XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი

რომანტიზმი ლიტერატურაში. ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე

(სიმპოზიუმი ეძღვნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავს)

მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად

****************

გიწვევთ

X საერთაშორისო სიმპოზიუმი

"მოდერნიზმი ლიტერატურაში
გარემო, თემები, სახელები

(სიმპოზიუმი ეძღვნება გალაკტიონ ტაბიძის დაბადებიდან  125 წლისთავს)
"

მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად

ყურადღება!
გიწვევთ IX საერთაშორისო სიმპოზიუმში
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები,
მონაწილეობის მისაღებად

*

ყურადღება !

გიწვევთ VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმში

"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები"

მონაწილეობის მისაღებად

*

ყურადღება !

გიწვევთ VII საერთაშორისო სიმპოზიუმში

"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები"

მონაწილეობის მისაღებად

*

ყურადღება !

გიწვევთ VI საერთაშორისო სიმპოზიუმში

"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები"

მონაწილეობის მისაღებად

*

ყურადღება !

გიწვევთ V საერთაშორისო სიმპოზიუმში

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

მონაწილეობის მისაღებად

*

ყურადღება !

გიწვევთ IV  საერთაშორისო სიმპოზიუმში

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

მონაწილეობის მისაღებად

*

ყურადღება !

გიწვევთ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში

"ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი"
(მე–20 საუკუნის გამოცდილება)

მონაწილეობის მისაღებად

*

ყურადღება !

გიწვევთ III  საერთაშორისო სიმპოზიუმის

"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები"

მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად

*

II  საერთაშორისო სიმპოზიუმი

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

სიმპოზიუმის ფარგლებში ჩატარდა
თემატური სამეცნიერო  კონფერენცია

"სულხან-საბა ორბელიანი და ქართული ევროპეიზმი. ლიტერატურა, კულტურა, ცნობიერება"

*

    შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 2007 წ. 6-7 ნოემბერს გიწვევთ

საერთაშორისო კონფერენციაში “ილია ჭავჭავაძე და მისი ეპოქა“  

მონაწილეობის მისაღებად.

ინსტიტუტის დირექცია და საორგანიზაციო კომიტეტი წინასწარ მადლობას გიხდით თანამშრომლობისათვის.

*

2007 წლის 3, 4, 5 აპრილს შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ჩატარდა

I საერთაშორისო სიმპოზიუმი“ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“.

* 
Web Institute

Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE