შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  


 

რევაზ სირაძე

დაბადების თარიღი: 03.06.1936;
დაბადების ადგილი:ოზურგეთი, საქართველო;
ეროვნება: ქართველი;
სახლის კოორდინატები: თბილისი, მ.თამარაშვილის ქ. 11-156, ტელ.: 226 629; მობ.: 899 465 229;
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე, ორი შვილი, ორი შვილიშვილი;

სამსახურის კოორდინატები: რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. თბილისი, კოსტავას ქ. 5; ტ: 99.53.00; litinst@litinstituti.ge.; Fax: 995300; თსუ, ჰუმანიტარულლ ფაკულტეტი, ი.ჭავჭავაძის 1;

სამსახურებრივი გამოცდილება: 1978-დღემდე - თსუ  ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პროფესორი; 2006-დან - ლიტერატურის ინსტიტუტის რუსთველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი;

განათლება: 11954-1959 - თსუ ასპირანტურა, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის სპეციალობით;

სამეცნიერო ხარისხი, წოდება: 1976 - ფ.მ.დ.;

ავტორი:

4 მონოგრაფიის; 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა;

სამეცნიერო კრებულების, ჟურნალების რედკოლეგიის წევრობა: ჟურნალის “სჯანი“ რედკოლეგიის წევრი;

უცხო ენების ცოდნა:რუსული, ინგლისური, ბულგარული, იტალიური;
 Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE