შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

თემატური გამოცემები

კონსტანტინე გამსახურდია
(კრებული)
 

თბილისი
2005
 

სარედაქციო კოლეგია:
გურამ ბენაშვილი – რედაქტორი
სოსო სიგუა
ნესტან სულავა
 

სარჩევი:


გურამ ბენაშვილი - მითოპოეტური სულის შემოქმედი – (3)
ლალი ავალიანი - კონსტანტინე გამსახურდია კენიგსბერგში (ევროპაში განსწავლისა და მოგზაურობის დასაწყისი) – (8)
თამარ მანგოშვილი - მოუღალავი მებრძოლი – (20)
თამარ ბარბაქაძე - «ჩემი ოცნება კი თვით შექმნის ცხოვრების სიზმარს...» (კონსტანტინე გამსახურდიას ლექსები) – (30)
მაია ჯალიაშვილი - «ჯვარცმული დიონისო» - (42)
მზია თამაზაშვილი – კ. გამსახურდიას «დიონისოს ღიმილის» კომპოზიციის შესახებ – (52)
ნონა კუპრეიშვილი - «მთვარის მოტაცების» რეინტერპრეტაციის მცდელობისათვის – (58)
ირმა ჩხეიძე - მაინც - მეფე გიორგი – (63)
ზოია ცხადაია - სიკვდილი – გზა სრულყოფისაკენ – (68)
ქეთევან ელაშვილი - პოეტური მისტერია ანუ მშვენიერების აღსასრული – (74)
ლია წერეთელი - არაიდუმალი სიკვდილი მეფისა (კონსტანტინე გამსახურდიას «დავით აღმაშენებელი») – (77)
ცისანა გენძეხაძე - სულიერი სიმდიდრის ჭურჭელი (კ. გამსახურდიას «პორცელანი») – (92)
ინგა მილორავა - «ხოგაის მინდი კვდებოდა...» - (100)
რუსუდან ნიშნიანიძე - კონსტანტინე გამსახურდიას ნოველა «ფოტოგრაფი» - (106)
მაყვალა ქართველიშვილი - კონსტანტინე გამსახურდია - «უკრაინის თემიდი» - (122)
მანანა შამილიშვილი - «ორი ქართველიც სამშობლოს ნიშნავს» (მემედ აბაშიძისა და კონსტანტინე გამსახურდიას ერთი შეხვედრის ამბავი) – (129)
რევაზ ბარამიძე - კონსტანტინე გამსახურდია - ლიტერატურის ისტორიკოსი – (134)
მანანა დუმბაძე - უოლტ უიტმენის (1819-1873) დიდი ქართველი მთარგმნელი – (144)
მანანა ნინიძე - კონსტანტინე გამსახურდია ფეოდორ დოსტოევსკის შესახებ – (152)
დოდო კარანაძე - ინგლისური მწერლობა ქართულ კრიტიკულ ლიტერატურაში (XX საუკუნის 20-იანი წლების პერიოდიკის მიხედვით) – (155)
ჟუჟუნა ქვლივიძე - კონსტანტინე გამსახურდიას ნაწარმოებები ქართულ კინოდრამატურგიაში – (162)
 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE