შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

თემატური გამოცემები

გიორგი ციციშვილი - 80

კრებული ეძღვნება გიორგი ციციშვილის დაბადების 80 წლისთავს

თბილისი
 2002
 

რედაქტორები:
გურამ ბენაშვილი
ნესტან სულავა

  სარჩევი
გურამ ბენაშვილი - ღვაწლმოსილი – (3)
მაყვალა ქართველიშვილი. გიორგი ციციშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ – (11)
ბონდო არველაძე. ლეონ მელიქსეთ-ბეგის მეცნიერული მემკვიდრეობიდან – (21)
დინარა ჯინჭარაძე. ლევ ტოლსტოი ქართულ ლიტერატურასა და კრიტიკაში – (25)
სვეტლანა კოშუტი. იაკობ რეინეტსი საქართველოში – (29)
მანანა ლაღიძე. ა. სუმბათაშვილ-იუჟინის კომედიები და XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე არსებული სოციალურ-პოლიტიკური პრობლემატიკა – (34)
მანანა ნინიძე. დემოკრატიული საქართველოს კულტურული ცხოვრებიდან – (40)
ივლიტა გაჩეჩილაძე. ქართულ-საზღვარგარეთული ლიტერატურული ურთიერთობიდან (2001 წლის მასალის მიხედვით) – (44)
მერი გუგუშვილი. რუსთველის მხატვრული ენისა და ფრაზეოლოგიის გავლენა ე. წ. აღორძინების ხანის მწერლობაზე და ვეფხისტყაოსნისა და აღორძინების ხანის მწერლობის ზოგი ტექსტოლოგიური საკითხი – (56)
მარიამ კარბელაშვილი. “ნიჭი ესე და საქმე ყოვლად საკვირველი” (მასალები ქართული პოლიტიკური აზროვნების ისტორიისათვის) – (65)
მარინე ნახუცრიშვილი. რუსეთის თემა გიორგი წერეთლის შემოქმედებაში – (69)
ნათელა საღირაშვილი. სოფრომ მგალობლიშვილის ქრისტიანულ- ზნეობრივი მრწამსი – (86)
იზოლდა ბერაძე. მოთხრობა პატრიარქალური ოჯახის გარდაუვალ დაშლაზე - (101)
მანანა კაკაბაძე. ქრისტიანული მოტივები პოლიკარპე კაკაბაძის შემოქმედებაში -(109)
მედეა გიორგიშვილი. ახალი პერიოდი თუ პოლიტიზირებული კრიტიკის მორიგი სახეცვლილება (ზოგიერთი საკითხი ლიტ. კრიტიკის ისტორიიდან)- (129)
რევაზ ბარამიძე. გალაკტიონ ტაბიძის თვითმკვლელობით გამოწვეული ფიქრები -(143)
 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE