შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

თემატური გამოცემები

Goethe - 250
გოეთე -250

Wissenschaftliche Konferenz
Des Rusthaweli - Instituts fur
Georgische Literatur

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები
კრებული ეძღვნება გოეთეს დაბადების 250 წლისთავს
Tbilissi-თბილისი. 2001


Herausgegeben von Dr. Guram Tschochonelidse
რედაქტორი - გურამ ჭოხონელიძე
 

Inhaltsverzeichnis

შინაარსი
Vorwort - (7)
წინასიტყვაობა – (89)
† David Lascharadse. Goethe in Der Rezeption Von Iliya Tschawtschawadse – (9)
Laila Tetruaschwili. ,,Amor dei intellectualis” In Goethes “Faust” – (14)
ლეილა თეთრუაშვილი. ,,Amor dei intellectualis” გოეთეს ,,ფაუსტში” – (91)
Gia Bugadse. Aus dem Sammelwerk “Gedanken uber das Vorubergehende” Uberlegungen zur praktishen Anwendung von Goethes “Farbenlehre” in der Malerei – (35)
გია ბუღაძე – რამდენიმე მოსაზრება გოეთეს ,,ფერთა თეორიის’’ პრაქტიკული გამოყენებისათვის მხატვრობაში – (113)
Levan Bregadse Goethe auf der Seiten der “Kaukasischen Post” – (42)
ლევან ბრეგაძე – გოეთე ,,კაუკაზიშე პოსტის’’ ფურცლებზე – (121)
Venera Kawtiaschwili. Faust-Problematik im schaffen von Galaktion Tabidze – (46)
ვენერა კავთიაშვილი - ფაუსტური პრობლემატიკა გალაქტიონ ტაბიძის შემოქმედებაში – (125)
Nanuli Kakauridse. Goethes Rede “Zum Shakespeare- Tag” und “Gotz von Berlichingen” – (58)
ნანული კაკაურიძე – გოეტეს სიტყვა ,,შექსპირის დღისადმი’’ და ,,გოეც ფონ ბერლიჰინგენი’’ – (135)
Giorgi Meschi. Goethes Betrachtung zu Leib Seele und Geist – (67)
გიორგი მესხი - გოეთე ადამიანის სხეულის, სამშვინელისა და სულის შესახებ – (143)
Gaga Lomidse. Goethes Konzeption der Wiederkehr zum vaterlichen Schoss und “Das Schlangenhemd” von Grigol Robakidse – (70)
გაგა ლომიძე – მამის წიაღში დაბრუნების გოეთესეული კონცეფცია და რობაქიძის ,,გველის პერანგი’’– (145)
Anna Chuchua. Die Funktion des “Inneren Monologs im Thomas Manns Roman “Lotte in Weimar” – (78)
ანა ხუხუა - ,,შინაგანი მონოლოგის’’ ფუნქცია თომას მანის რომანში ,,ლოტე ვაიმარში’’- (153)
Irina Schischinaschwili. Zur dramatischen Form in Goethes "Gotz von Berlichingen" – (84)
ირინა შიშინაშვილი- დრამატული ფორმა გოეთეს ,,გოეც ფონ ბერლიჰინგენში’’ - (161)
Anlage
დანართი
ვერტერი – (169)
ბოლოთქმა – (281)
Nachwort – (283)
 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE