შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

თემატური გამოცემები

გიორგი ლეონიძე - 100

დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული
2000

რედაქტორი - გურამ ბენაშვილი

სარჩევი
გურამ ბენაშვილი - პირველი ასწლეული დიდი შემოქმედისა - (3)
ზაზა აბზიანიძე - გიორგი ლეონიძე - (37)
გივი ახვლედიანი - ბალადა “შემომეყარა ყივჩაღი”გიორგი ლეონიძის “ყივჩაღის პაემანის” შთაგონება - (45)
რევაზ ბარამიძე - გიორგი ლეონიძის სალოცავი წიგნები (“ქართლის ცხოვრება” და “ვეფხისტყაოსანი”) - (55)
თამარ ბარბაქაძე - გიორგი ლეონიძის ლექსწყობის ზოგიერთი თავისებურება - (62)
დავით გოგოჭური - ხალხური მასალები გიორგი ლეონიძის შემოქმედებაში - (78)
ნორა კოტინოვი - გიორგი ლეონიძის გამოკვლევები და გამოცემები (104)
ლევან მენაბდე - გიორგი ლეონიძე – ძველი ქართული ლიტერატურის მკვლევარი – (119)
შალვა ჩიჩუა – ერი და პოეტი – (131)
 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE