შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

თემატური გამოცემები

კორნელი კეკელიძე - 120

კრებული ეძღვნება აკადემიკოს კორნელი კეკელიძის დაბადების
120 წლისთავს

თბილისი
1999
 

რედაქტორი - გურამ ბენაშვილი
სარედაქციო კოლეგია:
რევაზ ბარამიძე, ლევან მენაბდე, ნესტან სულავა, გურამ ჭოხონელიძე

შინაარსი
რედაქტორისაგან - (3)
რევაზ ბარამიძე. ქართული ფილოლოგიის ბურჯი ბურჯთაგანი - (5)
ქეთევან ბეზარაშვილი. გიორგი მთაწმინდელის მიერ ნათარგმნი "ნიკიტას პარაფრაზი" გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებათა ეფრემ მცირისეულ კრებულებში - (19)
ენრიკო გაბიძაშვილი. კორნელი კეკელიძე და თეორიული საფუძვლები - (47)
სოსო მახარაშვილი. მეტაფრასული ჰაგიოგრაფიის ისტორიული და თეორიული საფუძვლები - (47)
ნ. მელიქიშვილი. გრიგოლ ნოსელის თხზუკებები ძველ ქართულ მწერლობაში - (62)
ლევან მენაბდე. ძველი ქარტული ლიტერატურის შესწავლის ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა - (79)
რევაზ სირაძე. "ქართლის" მოქცევის ისტორიიდან (სუჯი დედოფალი და ბოდი-ბოდბე) - (103)
ლალი ძოწენიძე. აღაპიტე დიაკონი - "სამეფო ქარტა ანუ ტომარი" - (110)
ელგუჯა ხინთიბიძე. ფილოსოფია შუასაუკუნეების საქართველოში - (148)
 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE