შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

თემატური გამოცემები

"მადლით შეზავებული სიტყვა ქართული"
 

კრებული ეძღვნება მიხეილ ჯავახიშვილს
 

თბილისი
 2004
 

რედაქტორები:
გურამ ბენაშვილი
ნესტან სულავა
 

სარჩევი:


გურამ ბენაშვილი: დიდი წინაპარი – (7)
ლელა წიქარიშვილი: “ბედი ქართლისა” და მიხეილ ჯავახიშვილი – (9)
მაია ჯალიაშვილი: “ჯაყო გმინვაა ჩემი სულის” – (34)
მაკო ჯანჯიბუხაშვილი: პიროვნული კულტურა კრიზისის ფონზე (თეიმურაზ ხევისთავის სახის გააზრებისათვის) – (48)
მედეა გიორგიშვილი: ურწმუნო სულის დრამა მიხეილ ჯავახიშვილის “ჯაყოს ხიზნებისა” და “ცოფიანის” მიხედვით – (54)
ემზარ კვიტაიშვილი: მიხეილ ჯავახიშვილის ერთი წერილი და ასოციაცია “არიფიონი” – (59)
ცისანა გენძეხაძე: “ყოველი ხე თავისი ნაყოფით შეიცნობა” – (81)
ეკა ცხადაძე: კლასიკოსთა ურთიერთობიდან (მიხეილ ჯავახიშვილი და გრიგოლ რობაქიძე) – (89)
ლეილა თეთრუაშვილი: “ღირებულებათა გადაფასება” მიხეილ ჯავახიშვილთან (“კვაჭი კვაჭანტირაძე” და თომას მანის “ყალთაბანდ ფელიქს კრულის აღსარებანი”) – (94)
ჟუჟუნა ქვლივიძე, ცისანა გენძეხაძე: მიხეილ ჯავახიშვილი და ქართული კინო – (100)
 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE