შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

თემატური გამოცემები

ნიკოლოზ ბარათაშვილი

სარჩევი

ESSAI

გურამ ბენაშვილი _ ახლობელიც, შეუცნობელიც (ფიქრები ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაზე)...3
ზაზა აბზიანიძე _ ნიკოლოზ ბარათაშვილი (ლიტერატურული პორტრეტი)...9

RECEPTIO

ქეთევან ბეზარაშვილი _ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქრისტია¬ნული წყაროებიდან: გრიგოლ ღვთისმეტყველის ციკლი "ბოროტისა მიმართ" (Ad diabolum) და . ბარათაშვილის "სულო ბოროტო"....19
ქეთევან ელაშვილი _ სპეტაკ შროშანში ჩაძირული პოეტის სული (ნიკოლოზ ბარათაშვილის `საყურე~)...34
მანანა კვაჭანტირაძე _ `მერანი~. სივრცის სემანტიკა... 37
ემზარ კვიტაიშვილი _ ლექსი და ინტონაცია (`ღამე ყაბახზედ~)....49
ნესტან სულავა _ ნიკოლოზ ბარათაშვილის `ფიქრნი მტკვრის პირას~ _ ლიტერატურული და საღვთისმეტყველო პარადიგმები.. 56

კულტურული პარადიგმები

ამირან არაბული _ ბედის გაგებისათვის ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაში... 71
თამარ ლომიძე _ Fერის მხატვრული გააზრების თავისებურებები ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაში... 79
მანანა ყიფიანი _ პიროვნული ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაში... 85
თამარ შარაბიძე _ ღვთაებრივის წვდომის გზები (ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების მიხედვით) ....96

კონტექსტი

ივლიტა გაჩეჩილაძე _ ანაკრეონტულ-ეპიკურული თემა და გვიანდელი რომანტიზმი (. ბარათაშვილი, პუშკინი, რილეევი, ლერმონტოვი) .... 114
მანანა კაკაბაძე _ ბარათაშვილის ორი შედევრი... 122
მაკა კუჭუხიძე _ ბაირონისა და ბარათაშვილის ტიპოლოგიური ასპექტები.... 148
მანანა ნინიძე _ ეროვნული იდეა . ბარათაშვილისა და . სლოვაცკის შემოქმედებაში... 154

 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE