შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

თემატური გამოცემები

"სული - მარად საქართველოზე მაფიქრალი"
 

კრებული ეძღვნება ვიქტორ ნოზაძეს
 

თბილისი
2004
 

სარედაქციო კოლეგია:
გურამ ბენაშვილი (რედაქტორი)
ნესტან სულავა
გურამ შარაძე

 

სარჩევი:


გურამ ბენაშვილი: დიდი ლიტერატორის სილუეტი - (3)
გურამ შარაძე: ვიქტორ ნოზაძე – (7)
რუსუდან ნიშნიანიძე: ვიქტორ ნოზაძე – (18)
რევაზ ბარამიძე: როგორ შეიქმნა და როგორ მოაღწია ჩვენამდე ვიქტორ ნოზაძის რუსთველოლოგიურმა მემკვიდრეობამ – (28)
ქეთევან ელაშვილი: ფერთა სულთქმა (ემოციური დაფიქრება ვიქტორ ნოზაძის ,,ფერთამეტყველებაზე") – (37)
მანანა კვატაია: ვიქტორ ნოზაძის ,,ვეფხისტყაოსანის სიბრძნის მეტყველება" – (40)
ნინო კობიაშვილი: ვიქტორ ნოზაძის ,,ვეფხისტყაოსანის" ბედისმეტყველებისათვის – (52)
იზა დობორჯგინიძე, მანანა იამანიძე: საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობა ვიქტორ ნოზაძის ისტორიული ნაშრომის მიხედვით – (59)
ნათელა ჩიტაური: ვიქტორ ნოზაძის გამოუქვეყნებელი ნაშრომი – (65)
ლეილა დარჩია: ვიქტორ ნოზაძის თარგმანები – (76)
ნესტან სულავა: ვეფხის ფერთამეტყველებისათვის – (82)
თამარ ხვედელიანი: მზის მხატვრული ფუნქცია ,,ვეფხისტყაოსანში" – (92)


არქივიდან


ვიქტორ ნოზაძე„ ფეოდალიზმი ,,ვეფხისტყაოსანში" (ტექსტი გერმანული ენიდან თარგმნა და გამოსაცემად მოამზადა მანანა კვატაიამ) – (102)
შალვა ქიქოძის წერილი ვიქტორ ნოზაძისადმი (პუბლიკაცია მოამზადა ქეთევან ბაგრატაშვილმა, მასალა მოგვაწოდა მანანა კვაჭანტირაძემ) – (121)
 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE