შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

 

თემატური გამოცემები

ხანძთა – სულიერად მშობელი ქართველთა

კრებული ეძღვნება გიორგი მერჩულის “გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების”
დაწერიდან 1050 წლისთავს

2002
 


რედაქტორები - გურამ ბენაშვილი
ნესტან სულავა

  სარჩევი
გურამ ბენაშვილი – წმინდანისა და ერისკაცის სილუეტი - (3)
ნესტან სულავა - გრიგოლ ხანძთელისა და აშოტ კულაპარალატის სახისმეტყველებისათვის – (9)
მარიამ კარბელაშვილი – “გიორგი მერჩული უებრო მწერალია”გიორგი მერჩულე აკად. ივანე ჯავახიშვილის ნაშრომებში - (26)
რევაზ ბარამიძე – ქალთა სახეები გიორგი მერჩულეს გრიგოლ ხანცთელის “ცხოვრებაში” (46)
ქეთევან ბეზარაშვილი – Λόγος-λόγος პარადიგმა პატრისტიკაში და “გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში” – (65)
ქათევან ელაშვილი – რენესანსული ცნობიერების კვალი “გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში” - (75)
შერმადინ ონიანი – გიორგი მერჩულეს ცნობა გრიგოლ ხანძთელის “საწელიწდო იადგარის” შესახებ – (78)
ხვთისო ზარიძე – “âმითა სასწავლელი სწავლაი” – (83)
დეკანოზი გიორგი ზვიადაძე – სიმდაბლის სათნოების ასახვა “გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრებაში” – (86)
გოჩა კუჭუხიძე – ქრისტიანული სახელმწიფოს მოდელი “წმიდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში” – (100)
ფირუზ მეტრეველი - “წმიდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების” სახისმეტყველების ზოგიერთი ასპექტი - (108)
ასმათ ჯიქია – რამდენიმე დაკვირვება გიორგი მერჩულის თხზულებაზე “შრომაი და მოღუაწებაი ღირსად ცხორებისაი წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა გრიგოლისი…” – (120)
ნინო გაგოშაშვილი – წმიდა გრიგოლ ხანძთელი – “ყოველთა სათნოებათა შესაკრებელი” – (125)
დეკანოზი იოსებ ზეთეიშვილი - გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების შესახებ – (135)
 


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE