შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE
    English  English
0108,  თბილისი,  კოსტავას ქ. 5     ფაქსი: (995 32) 299-53-00   ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76   E-mail: litinstituti@yahoo.com  

ელექტრონული ჟურნალი "LITINFO"

ლიტერატურის ინსტიტუტის ციტირების სტილი

სამეცნიერო ჟურნალის "სჯანი" ციტირების სტილი

ელექტრონული ჟურნალი სტუდენტებისათვის "სტუდენტური კვლევები"

ვებ–გვერდი "ლიტერატურათმცოდნეობა"
(ტექსტები)

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია /GCLA/

ჩვენი ფეისბუკის გვერდი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზატორები:

 

 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდი
(რუსთაველის ფონდი)

*
თანამონაწილე ორგანიზაციები:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია

*
საორგანიზაციო კომიტეტი:
თინათინ ბოჭორიშვილი

პროფესორი, ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდი) დირექტორი

მაკა ელბაქიძე
პროფესორი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე

გაგა ლომიძე
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი

ირმა რატიანი (თავმჯდომარე)
პროფესორი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი, კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის პრეზიდენტი

გიორგი ხუბუა
პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი

*
პროექტის კოორდინატორები:

ირინე მოდებაძე
მარიამ ნებიერიძე
მირანდა ტყეშელაშვილი
 
Web Institute


Copyright © 2006 SHOTA RUSTAVELI INSTITUTE OF GEORGIAN LITERATURE